ชักชวนเพื่อนลงทุนโดยไม่รู้ว่าไม่มีการลงทุนจริง ๆ ผู้ชักชวนเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย แจ้งความร้องทุกข์ได้|ชักชวนเพื่อนลงทุนโดยไม่รู้ว่าไม่มีการลงทุนจริง ๆ ผู้ชักชวนเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย แจ้งความร้องทุกข์ได้

ชักชวนเพื่อนลงทุนโดยไม่รู้ว่าไม่มีการลงทุนจริง ๆ ผู้ชักชวนเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย แจ้งความร้องทุกข์ได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ชักชวนเพื่อนลงทุนโดยไม่รู้ว่าไม่มีการลงทุนจริง ๆ ผู้ชักชวนเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย แจ้งความร้องทุกข์ได้

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 604/2566

บทความวันที่ 3 พ.ย. 2566, 13:57

มีผู้อ่านทั้งหมด 264 ครั้ง


ชักชวนเพื่อนลงทุนโดยไม่รู้ว่าไม่มีการลงทุนจริง ๆ ผู้ชักชวนเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย แจ้งความร้องทุกข์ได้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 604/2566

          แม้โจทก์ร่วมมีพฤติการณ์ในการชักชวนให้คนอื่นให้ไปลงทุนเช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 แต่ไม่ปรากฎว่าในขณะที่โจทก์ร่วมชักชวนเพื่อนโจทก์ร่วมลงทุน  โจทก์ร่วมทราบดีอยู่แล้วว่าไม่มีการลงทุน และการลงทุนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร  ทั้งทราบว่าจำเลยที่ 1 ไม่สามารถให้ผลตอบแทนได้ดังที่แสดงข้อความ และหลังจากโจทก์ร่วมทราบว่าจำเลยที่ 1 หลอกลวงไม่สามารถให้ผลตอบแทน โจทก์ร่วมได้คืนเงินให้แก่เพื่อนที่โจทก์ร่วมชักชวนให้ไปร่วมลงทุนไปส่วนแล้ว  อีกทั้งไม่ปรากฎว่าโจทก์ร่วมสมคบคิดกับจำเลยที่ 1 เพื่อกระทำความผิด เช่นนี้ จะถือว่าโจทก์ร่วมมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดไม่ได้ โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยมีอำนาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ โจทก์ร่วมมีอำนาจฟ้อง
           จำเลยที่ 1 เป็นผู้แสดงข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กและแอปพลิเคชันไลน์ กลุ่มในลักษณะชักชวนให้โจทก์ร่วมไปลงทุนกับจำเลยที่ 1 ในการซื้อทองคำแท่งเพื่อออมทอง โดยเสนอจ่ายผลประโยชน์เป็นส่วนต่างของราคาทองคำตามราคาท้องตลาด  แต่มีเงื่อนไขว่าโจทก์ร่วมจะต้องโอนเงินค่าร่วมลงทุนซื้อทองคำแท่งเพื่อออมทองให้แก่จำเลยที่ 1 ก่อน  เป็นการกระทำในลักษณะที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการซื้อทองคำและนำไปขายด้วยตนเองโดยประกาศราคาทองและผลประโยชน์ในแต่ละวัน รวมทั้งเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์หรือดำเนินการต่างๆ ด้วตนเอง  โดยไม่ปรากฎว่าข้อความหรือพฤติการณ์ใดที่แสดงว่าเป็นการกระทำในลักษณะจำเลยที่ 1 เป็นการเกินเลยหน้าที่ของผู้ถูกหลอกลวงพึงกระทำ
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-8217470, 081-6252161 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

Your article is a perfect article without a hitch. Thank you. My site:   

PGA Championship

โดยคุณ Sports League 4 พ.ย. 2566, 14:58

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก