ทรัพย์สินที่ผัวหรือเมียที่ไม่ได้จดทะเบียนได้มาโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีส่วนร่วมในการทำมาหาได้ กรรมสิทธิ์เป็นของผู้ที่หามาได้ฝ่ายเดียว ไม่เป็นกรรมสิทธิ์รวม   |ทรัพย์สินที่ผัวหรือเมียที่ไม่ได้จดทะเบียนได้มาโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีส่วนร่วมในการทำมาหาได้ กรรมสิทธิ์เป็นของผู้ที่หามาได้ฝ่ายเดียว ไม่เป็นกรรมสิทธิ์รวม   

ทรัพย์สินที่ผัวหรือเมียที่ไม่ได้จดทะเบียนได้มาโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีส่วนร่วมในการทำมาหาได้ กรรมสิทธิ์เป็นของผู้ที่หามาได้ฝ่ายเดียว ไม่เป็นกรรมสิทธิ์รวม   

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ทรัพย์สินที่ผัวหรือเมียที่ไม่ได้จดทะเบียนได้มาโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีส่วนร่วมในการทำมาหาได้ กรรมสิทธิ์เป็นของผู้ที่หามาได้ฝ่ายเดียว ไม่เป็นกรรมสิทธิ์รวม   

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1087/2566 

บทความวันที่ 20 ต.ค. 2566, 09:23

มีผู้อ่านทั้งหมด 302 ครั้ง


ทรัพย์สินที่ผัวหรือเมียที่ไม่ได้จดทะเบียนได้มาโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีส่วนร่วมในการทำมาหาได้ กรรมสิทธิ์เป็นของผู้ที่หามาได้ฝ่ายเดียว ไม่เป็นกรรมสิทธิ์รวม     
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1087/2566 

               ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสไม่ว่าฝ่ายใดได้มา ถือว่าเป็นสินสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474 ทั้งสิ้น แม้อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนในการทำมาหาได้ด้วยก็ตาม ส่วนทรัพย์สินที่ชายหญิงที่มิได้จดทะเบียนสมรสได้มาระหว่างอยู่กินฉันสามีภริยาที่จะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมของชายหญิงนั้น ทั้งสองฝ่ายต่างมีส่วนร่วมทำมาหาได้ทรัพย์สินนั้นด้วยกัน ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำมาหาได้เพียงฝ่ายเดียวโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยย่อมเป็นของฝ่ายนั้นแต่เพียงผู้เดียว มิใช่กรรมสิทธิ์รวมของทั้งสองฝ่าย
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-8217470, 081-6252161 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4

I found this post very interesting and informative. Thank you for sharing your special thoughts with us. My site: fishing joy online game


โดยคุณ FISHING GAME 13 พ.ย. 2566, 14:18

ความคิดเห็นที่ 3

fishing joy online game

โดยคุณ FISHING GAME 13 พ.ย. 2566, 14:18

ความคิดเห็นที่ 2

Very interesting information! Perfect just what I was looking for! My site: Small Town Lottery

โดยคุณ Paglubog ng Small Town Lottery sa Pilipinas 26 ต.ค. 2566, 13:18

ความคิดเห็นที่ 1

I found this post very interesting and informative. Thank you for sharing your special thoughts with us. My site:

โดยคุณ OKBet Sports 24 ต.ค. 2566, 14:36

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก