การฟ้องข้อหาปลอมเอกสารต้องบรรยายฟ้องว่า จะเอาเอกสารไปใช้เพื่อก่อความเสียหายให้คนอื่น |การฟ้องข้อหาปลอมเอกสารต้องบรรยายฟ้องว่า จะเอาเอกสารไปใช้เพื่อก่อความเสียหายให้คนอื่น 

การฟ้องข้อหาปลอมเอกสารต้องบรรยายฟ้องว่า จะเอาเอกสารไปใช้เพื่อก่อความเสียหายให้คนอื่น 

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การฟ้องข้อหาปลอมเอกสารต้องบรรยายฟ้องว่า จะเอาเอกสารไปใช้เพื่อก่อความเสียหายให้คนอื่น 

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 468/2566

บทความวันที่ 19 ต.ค. 2566, 11:19

มีผู้อ่านทั้งหมด 437 ครั้ง


การฟ้องข้อหาปลอมเอกสารต้องบรรยายฟ้องว่า จะเอาเอกสารไปใช้เพื่อก่อความเสียหายให้คนอื่น    
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 468/2566

            การบรรยายฟ้องความผิดฐานปลอมเอกสารตาม ป.อาญา มาตรา 264 วรรคสอง และมาตรา 265 ต้องระบุองค์ประกอบภายในส่วนของเจตนาพิเศษให้ปรากฏด้วยว่า จำเลยได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน
           เมื่อคำฟ้องของโจทก์บรรยายเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจตามฟ้องว่า จำเลยนำหนังสือมอบอำนาจที่โจทก์ลงลายมือชื่อไว้ไปใช้ในทางทุจริต และจำเลยนำหนังสือมอบอำนาจไปกรอกข้อความนำมาใช้ทำนิติกรรมสัญญายกให้โดยเสน่หาไม่มีค่าตอบแทน และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน คำฟ้องของโจทก์จึงบรรยายเจตนาของจำเลยในการกรอกข้อความลงในหนังสือมอบอำนาจแล้วว่ามีเจตนาไม่ซื่อเพื่อนำเอาหนังสือมอบอำนาจนั้นไปใช้ในการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนของโจทก์ไปเป็นของจำเลย จึงเป็นการบรรยายข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายในดังกล่าวครบถ้วน และทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีแล้ว เป็นฟ้องที่ชอบด้วย ป.วิ.อาญา มาตรา 158 (5)
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-8217470, 081-6252161 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

We have a site for sports games. You must be interested. nba odds

โดยคุณ SPORTS BETTING 13 พ.ย. 2566, 14:23

ความคิดเห็นที่ 2

Your article is a perfect article without a hitch. Thank you. My site:   

Small Town Lottery sa Pilipinas


โดยคุณ Paglubog ng Small Town Lottery sa Pilipinas 26 ต.ค. 2566, 13:17

ความคิดเห็นที่ 1

Excellent to the point article and news.. Well appreciated, My sites:e sabong

โดยคุณ e sabong 24 ต.ค. 2566, 14:38

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก