ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษี ให้รวมถึงนิติบุคคลด้วย|ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษี ให้รวมถึงนิติบุคคลด้วย

ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษี ให้รวมถึงนิติบุคคลด้วย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษี ให้รวมถึงนิติบุคคลด้วย

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9687/2559

บทความวันที่ 11 ต.ค. 2566, 09:22

มีผู้อ่านทั้งหมด 242 ครั้ง


ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษี ให้รวมถึงนิติบุคคลด้วย
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9687/2559

                  การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การว่าความหรือการประกอบวิชาชีพอิสระอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เฉพาะวิชาชีพอิสระที่มีกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพอิสระตามมาตรา 81 (1) (ฌ) แห่งประมวลรัษฎากรนั้น มิได้จำกัดว่าผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่ให้บริการประกอบโรคศิลปะ จึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-8217470, 081-6252161 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

If you are interested in your favorite actors' heights and detailed information, please take a look at celebrity heights database.


โดยคุณ Brian 1 ธ.ค. 2566, 14:17

ความคิดเห็นที่ 1

I found this post very interesting and informative. Thank you for sharing your special thoughts with us. My site: philippines online sabong

โดยคุณ e sabong 24 ต.ค. 2566, 14:45

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก