ลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้ติดตามทวงถามตามสัญญา  ระยะเวลาการชำระหนี้ย่อมเป็นไปตามสัญญา|ลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้ติดตามทวงถามตามสัญญา  ระยะเวลาการชำระหนี้ย่อมเป็นไปตามสัญญา

ลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้ติดตามทวงถามตามสัญญา  ระยะเวลาการชำระหนี้ย่อมเป็นไปตามสัญญา

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้ติดตามทวงถามตามสัญญา  ระยะเวลาการชำระหนี้ย่อมเป็นไปตามสัญญา

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1189/2566

บทความวันที่ 18 ก.ย. 2566, 14:07

มีผู้อ่านทั้งหมด 720 ครั้ง


ลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้ติดตามทวงถามตามสัญญา  ระยะเวลาการชำระหนี้ย่อมเป็นไปตามสัญญา
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1189/2566

              จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาและโจทก์คิดค่าธรรมเนียมการชำระหนี้ล่าช้าจากจำเลยที่ 1 รวมไปถึงโจทก์ยังคงติดตามทวงถามให้จำเลยที่ 1 ผู้กู้กับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ต้นเงินพร้อมเบี้ยปรับกับหนี้สินค้างชำระตามสัญญาล้วนเป็นข้อแสดงว่าโจทก์ยังคงยึดถือกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามสัญญาเป็นสาระสำคัญ เมื่อจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ครั้งสุดท้ายวันที่ 25 สิงหาคม 2561 แล้วไม่ชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระของงวดวันที่ 17 กันยายน 2561 จำเลยที่ 1 ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 เป็นต้นไป มิใช่โจทก์ไม่ถือข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาชำระหนี้เป็นสาระสำคัญ
          ภายหลังจากวันที่ 18 กันยายน 2561  ซึ่งจำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระหนี้ โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ส่งไปยังจำเลยที่ 2 และที่ 3 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ตามลำดับ โดยส่งไปยังที่อยู่ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ที่ระบุไว้ในสัญญาค้ำประกันแม้ไม่พบจำเลยที่ 2 และที่ 3 หรือไม่มีผู้ใดรับไว้  ก็ถือว่าหนังสือบอกกล่าวได้ไปถึงจำเลยที่ 2 และที่ 3 อันมีผลเป็นการบอกกล่าวแก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้ค้ำประกันภายในระยะเวลาหกสิบวันนับตั้งแต่จำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระหนี้โดยชอบแล้ว  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 686 วรรคหนึ่ง จำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องร่วมกันรับผิดชำระหนี้แก่โจทก์
          โจทก์ได้รับอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้ค้ำประกันให้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ผู้กู้รับผิดต่อโจทก์หรือไม่ เพียงใด เป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ต้องเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาเพียง 200 บาท
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-8217470, 081-6252161 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

Excellent to the point article and news.. Well appreciated, My sites: 

 online baccarat strategy

โดยคุณ online baccarat strategy 12 ต.ค. 2566, 16:37

ความคิดเห็นที่ 1

Your article is a perfect article without a hitch. Thank you. My site:  

Cignal TV, OKBet Partner SA FIBA

โดยคุณ Cignal TV, OKBet Partner sa 2023 FIBA World Cup Coverage! 29 ก.ย. 2566, 16:13

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก