ผู้กู้ลงชื่อในสัญญากู้ที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ ถือว่าสัญญาเป็นเอกสารปลอม|ผู้กู้ลงชื่อในสัญญากู้ที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ ถือว่าสัญญาเป็นเอกสารปลอม

ผู้กู้ลงชื่อในสัญญากู้ที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ ถือว่าสัญญาเป็นเอกสารปลอม

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้กู้ลงชื่อในสัญญากู้ที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ ถือว่าสัญญาเป็นเอกสารปลอม

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5486/2564

บทความวันที่ 18 ก.ย. 2566, 11:41

มีผู้อ่านทั้งหมด 241 ครั้ง


ผู้กู้ลงชื่อในสัญญากู้ที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ ถือว่าสัญญาเป็นเอกสารปลอม
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5486/2564

              จำเลยได้ลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์สัญญากู้เงินที่ยังไม่ได้กรอกข้อความและมอบสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มให้โจทก์ไว้เป็นหลักประกันในการที่โจทก์มอบเงินให้จำเลยไปปล่อยเงินกู้  การที่โจทก์กรอกข้อความและจำนวนเงินลงในสัญญาเงินกู้ที่จำเลยลงลายมือชื่อในช่องผู้กู้ไว้แล้วในภายหลังโดยจำเลยมิได้รู้เห็นยินยอมจึงเป็นการปลอมเอกสาร สัญญากู้เงินจึงเป็นเอกสารปลอม กรณีจึงถือได้ว่าโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานแห่งการกู้ยืมที่จะฟ้องบังคับจำเลยได้  จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-8217470, 081-6252161 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

We have a site for sports games. You must be interested. tennis betting tips


โดยคุณ tennis betting tips 17 ต.ค. 2566, 10:04

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก