ทรัพย์สิน สิทธิ อะไรบ้าง ถือว่าเป็นมรดก และไม่เป็นมรดก|ทรัพย์สิน สิทธิ อะไรบ้าง ถือว่าเป็นมรดก และไม่เป็นมรดก

ทรัพย์สิน สิทธิ อะไรบ้าง ถือว่าเป็นมรดก และไม่เป็นมรดก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ทรัพย์สิน สิทธิ อะไรบ้าง ถือว่าเป็นมรดก และไม่เป็นมรดก

  • Defalut Image

มีหลายคนสอบถามมาว่า ทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตาย

บทความวันที่ 22 ก.พ. 2564, 10:44

มีผู้อ่านทั้งหมด 514 ครั้ง


ทรัพย์สิน สิทธิ อะไรบ้าง ถือว่าเป็นมรดก และไม่เป็นมรดก

                 มีหลายคนสอบถามมาว่า ทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตาย อะไรบ้างที่จะตกเป็นมรดกและไม่ตกเป็นมรดก  ทนายคลายทุกข์ได้นำบทความจากหนังสือรวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่มที่ 16  บรรยายโดยอาจารย์เมทินี  ชโลธร  รองประธานศาลฎีกามาให้ศึกษากัน
1. เป็นมรดก
- เงินสะสม
- เงินทุนเลี้ยงชีพ
- สิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ
- สิทธิตามสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
- สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิด(ยกเว้นค่าสินไหมเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน กับค่าสินไหมกรณีหญิงต้องเสียหายเพราะมีผู้ทำผิดอาญาเป็นทุรศีลธรรม)
- สิทธิในการบังคับคดี

2. ไม่เป็นมรดก
- เงินบำนาญตกทอด
- เงินบำเหน็จตกทอด
- เงินช่วยพิเศษและเงินสงเคราะห์กรณีข้าราชการ/พนักงานตาย
- สิทธิตามสัญญาเช่าทรัพย์
- สิทธิอาศัย
- สิทธิเก็บกิน
- สิทธิในการจัดการมรดก
- สิทธิในการเรียกค่าทดแทนเกี่ยวกับการหมั้น (ยกเว้นค่าทดแทนตามมาตรา 1440(2)
- ดอกผลของมรดก สิทธิบอกล้างสัญญาระหว่างสมรสเกี่ยวกับทรัพย์สิน

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ผมตอนนี้อายุ15เเล้วอยากทราบว่า  อายุ7-8ขวบ  ถูก  สั่งสอนด้วยการกระทืบ  บีบคอ  เอามีดจี้ต

โดยคุณ เจษฎากร 6 มี.ค. 2564, 20:17

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก