กวาดหมดตู้เซฟ! '5 โจร'บุกบ้านหรู ปล้นผัวเมียจีนกว่า10 ล้าน|กวาดหมดตู้เซฟ! '5 โจร'บุกบ้านหรู ปล้นผัวเมียจีนกว่า10 ล้าน

กวาดหมดตู้เซฟ! '5 โจร'บุกบ้านหรู ปล้นผัวเมียจีนกว่า10 ล้าน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

กวาดหมดตู้เซฟ! '5 โจร'บุกบ้านหรู ปล้นผัวเมียจีนกว่า10 ล้าน

  • Defalut Image

จากข่าวคนร้ายกับพวกรวม 5 คน เข้าไปลักทรัพย์ โดยใช้อาวุธปืนจี้บังคับให้เปิดเซฟ

บทความวันที่ 22 ก.ย. 2563, 09:47

มีผู้อ่านทั้งหมด 463 ครั้ง


กวาดหมดตู้เซฟ! '5 โจร'บุกบ้านหรู ปล้นผัวเมียจีนกว่า10 ล้าน

          จากข่าวคนร้ายกับพวกรวม 5 คน เข้าไปลักทรัพย์ โดยใช้อาวุธปืนจี้บังคับให้เปิดเซฟ เมื่อผู้เสียหายเกิดความกลัวว่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายจึงยอมเปิดเซฟและเอาเงินสดให้ ขณะที่บางส่วนรื้อค้นทรัพย์สินในบ้านรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาทหลบหนีไป จึงมีความผิดฐานปล้นทรัพย์
(ที่มา https://www.dailynews.co.th)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4768/2555
            ความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนที่ไม่อาจออกใบอนุญาตได้ไว้ในครอบครองและความผิดฐานร่วมกันใช้อาวุธปืนที่ไม่อาจออกใบอนุญาตได้ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 78 วรรคหนึ่ง กฎหมายบัญญัติบทความผิดและบทลงโทษไว้ในบทมาตราเดียวกัน ย่อมเห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ว่า มีความประสงค์จะให้ความผิดทั้งสองฐานนี้เป็นกรรมเดียวกัน ส่วนความผิดฐานร่วมกันใช้อาวุธปืนที่ไม่อาจออกใบอนุญาตได้ ตามมาตรา 78 วรรคสาม เป็นบทหนักสำหรับผู้กระทำความผิดฐานใช้อาวุธปืนที่ไม่อาจออกใบอนุญาตได้ หากได้นำอาวุธปืนดังกล่าวไปใช้ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 มาตรา 313 มาตรา 337 มาตรา 339 หรือมาตรา 340 ดังนั้น เมื่อจำเลยร่วมกันมีอาวุธปืนและร่วมกันใช้อาวุธปืนดังกล่าวเพื่อประสงค์อันเดียวกันในการร่วมกันปล้นทรัพย์และร่วมกันใช้อาวุธปืนต่อเนื่องจากการร่วมกันมีอาวุธปืนการกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันใช้อาวุธปืนที่ไม่อาจออกใบอนุญาตได้กระทำความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 78 วรรคสาม อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก