แม่ยกที่ดินให้ลูก ลูกตายแม่เอาคืนได้หรือไม่|แม่ยกที่ดินให้ลูก ลูกตายแม่เอาคืนได้หรือไม่

แม่ยกที่ดินให้ลูก ลูกตายแม่เอาคืนได้หรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

แม่ยกที่ดินให้ลูก ลูกตายแม่เอาคืนได้หรือไม่

  • Defalut Image

ที่ดินที่แม่ยกให้ลูก แต่ลูกแต่งงานจดทะเบียนสมรส ลูกเสียชีวิต แม่สามารถเอาคืนได้ไหม

บทความวันที่ 8 ก.ค. 2563, 13:13

มีผู้อ่านทั้งหมด 1376 ครั้ง


แม่ยกที่ดินให้ลูก ลูกตายแม่เอาคืนได้หรือไม่


            ที่ดินที่แม่ยกให้ลูก  แต่ลูกแต่งงานจดทะเบียนสมรส ลูกเสียชีวิต  แม่สามารถเอาคืนได้ไหม เพราะตอนนี้คุณแม่อยู่ต่างประเทศ เราจะทำอย่างไร

คำแนะนำสำนักงานทนายคลายทุกข์
             แม่ไม่สามารถเอาที่ดินดังกล่าวคืนได้ เพราะที่ดินจะกลายเป็นมรดก ซึ่งทางเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ให้แบ่งทรัพย์แก่ทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 1620 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การจัดการมรดก


   เมื่อบุตรตายลง  ทรัพย์สินของบุตรรวมทั้งที่ดินที่แม่ยกให้  จะเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท  อันได้ แก่ พ่อแม่  ภรรยา และบุตร(ถ้ามี)  โดยแบ่งเท่าๆกัน  ถ้ามีเพียงแม่และภรรยา(ของผู้ตาย) ก็แบ่งสองส่วนคนละเท่าๆกัน..แม่อยู่ต่างประเทศ ก็สามารถมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นหรือทนายความ ไปร้องขอส่วนแบ่งของมรดกได้ เมื่อภรรยาของบุตรร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก และจะจัดการทรัพย์สินอันเป็นมรดก..

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 26 ก.ค. 2563, 08:02

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก