'ตม.ปทุมธานี' จับกุมสาว 23 ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหด|'ตม.ปทุมธานี' จับกุมสาว 23 ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหด

'ตม.ปทุมธานี' จับกุมสาว 23 ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

'ตม.ปทุมธานี' จับกุมสาว 23 ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหด

  • Defalut Image

จากข่าวได้มีการตรวจสอบการปล่อยเงินกู้และเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

บทความวันที่ 4 พ.ค. 2563, 09:38

มีผู้อ่านทั้งหมด 953 ครั้ง


'ตม.ปทุมธานี' จับกุมสาว 23 ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหด

    จากข่าวได้มีการตรวจสอบการปล่อยเงินกู้และเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้น ซึ่งจับกุมได้คือสาววัย 23 ปี ข้อหา " เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เกินกว่าที่อัตรากฎหมายกำหนด " การกระดังกล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา มาตรา 4 และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654
(ที่มา www.dailynews.co.th)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11645/2554
    โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกู้เงินโจทก์กำหนดดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี โดยสัญญากู้ระบุว่า ดอกเบี้ยตามกฎหมาย แต่โจทก์นำสืบว่า ขั้นแรกตกลงคิดดอกเบี้ยกันอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือน ต่อมาลดลงเหลือร้อยละ 3 ต่อเดือน จำนวนเงินที่จำเลยชำระมาแล้วเป็นการชำระดอกเบี้ยเกินอัตราตามกฎหมาย จำเลยยังมิได้ชำระต้นเงินกู้ทั้งยังค้างชำระดอกเบี้ยอีกสามหมื่นบาทเศษ จึงฟ้องเรียกต้นเงินกู้เต็มจำนวนกับดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญานับตั้งแต่วันกู้ ดังนี้เป็นการนำสืบเรื่องรายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงในมูลกรณีที่ฟ้อง เมื่อได้ความว่าโจทก์เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 ประกอบด้วย ป.พ.พ. มาตรา 654 อันเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลย่อมมีอำนาจยกขึ้นปรับแก่คดีได้เองตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5) ทั้งการรับฟังพยานบุคคลว่าหนี้ที่ระบุไว้ในเอกสารไม่สมบูรณ์ไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 94 ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยจึงเป็นโมฆะ
    การที่จำเลยสมยอมชำระดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแก่โจทก์ ถือว่าเป็นการชำระหนี้ตามอำเภอใจโดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระตาม ป.พ.พ. มาตรา 407 จำเลยไม่มีสิทธิเรียกคืนจึง
จะให้นำไปหักดอกเบี้ยตามกฎหมายหรือหักจากยอดต้นเงินไม่ได้

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560
    มาตรา 4
บุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทําการใดๆอันมีลักษณะเป็นการอําพรางการให้กู้ยืมเงินโดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
    (1) เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้
    (2) กําหนดข้อความอันเป็นเท็จในเรื่องจํานวนเงินกู้หรือเรื่องอื่นๆไว้ในหลักฐานการกู้ยืมหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดหรือ
    (3) กําหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของหรือโดยวิธีการใดๆจนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมเงิน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
    มาตรา 654
  ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

เรียน

คุณกำลังมองหา บริษัท เงินกู้ทางการเงินที่แท้จริงเพื่อให้เงินกู้ระหว่าง 5,000 ยูโรและ 50,000,000 ยูโร (สำหรับสินเชื่อธุรกิจหรือ บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อรวมหนี้เงินร่วมลงทุนสินเชื่อเพื่อสุขภาพ ฯลฯ )

หรือคุณถูกปฏิเสธเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินเพราะเหตุผลหนึ่งข้อหรือข้ออื่น ๆ ?

สมัครตอนนี้และรับสินเชื่อทางการเงินจริงที่ประมวลผลและอนุมัติภายใน 3 วัน

บริษัท เงินกู้ร่วมดวงจันทร์ที่ศักดิ์สิทธิ์เราเป็น "ผู้ให้กู้สินเชื่อที่ได้รับการรับรองในระดับสากล" ที่ให้สินเชื่อทางการเงินที่แท้จริงแก่บุคคลและ บริษัท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องหรือหนังสือเดินทางระหว่างประเทศของคุณ

การชำระคืนเงินกู้ของเราเริ่มต้นที่ 1 (หนึ่ง) ปีหลังจากที่คุณได้รับเงินกู้ของคุณและระยะเวลาการชำระคืนอยู่ระหว่าง 3 ถึง 35 ปี


สำหรับการตอบสนองทันทีและการดำเนินการตามคำขอสินเชื่อของคุณภายใน 2 วันทำการ

ติดต่อเราโดยตรงผ่านอีเมลนี้: [email protected]ติดต่อเราด้วยข้อมูลต่อไปนี้:


ชื่อเต็ม:____________________________

จำนวนเงินที่ต้องการเป็นสินเชื่อ: ________________

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ: _________________________

วัตถุประสงค์สำหรับสินเชื่อ: ______________________

วันเกิด:___________________________

เพศ:_______________________________

สถานภาพการสมรส:__________________________

ที่อยู่ติดต่อ:_______________________

เมือง / รหัสไปรษณีย์: __________________________

ประเทศ:_______________________________

อาชีพ:____________________________

โทรศัพท์มือถือ:__________________________


ส่งคำขอของคุณสำหรับการตอบสนองทันทีไปที่: [email protected]


ขอบคุณ.

ดวงจันทร์ศักดิ์สิทธิ์

ผู้อำนวยการ

บริษัท เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ดวงจันทร์

อีเมล์: [email protected]

โดยคุณ Divine Moon 1 มิ.ย. 2563, 14:53

ความคิดเห็นที่ 1

ร้องเรียนเรื่องนี้ได้ที่ไหนบ้างคะ รายอาทิตส่งช้าทบต้นทบดอกยิ่งตอนนี้ไม่มีรายได้โดนด่าโดนทำร้าย ต้นท่วมดอกหลายทบจากหลักหมื่นเป็นแสนใกล้ล้านแล้วคะ

โดยคุณ วิลาวัลย์ 4 พ.ค. 2563, 12:40

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก