หนุ่มโพสต์แต่งงานกัน 4 ปี อยู่ด้วยกันทุกวัน อยู่ๆ แฟนไปแต่งงานกับหนุ่มอีกคน|หนุ่มโพสต์แต่งงานกัน 4 ปี อยู่ด้วยกันทุกวัน อยู่ๆ แฟนไปแต่งงานกับหนุ่มอีกคน

หนุ่มโพสต์แต่งงานกัน 4 ปี อยู่ด้วยกันทุกวัน อยู่ๆ แฟนไปแต่งงานกับหนุ่มอีกคน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

หนุ่มโพสต์แต่งงานกัน 4 ปี อยู่ด้วยกันทุกวัน อยู่ๆ แฟนไปแต่งงานกับหนุ่มอีกคน

  • Defalut Image

จากข่าว มีชายใช้ชื่อเฟสบุ๊คว่า สมภพ บุญช่วย  ออกมาโพสต์ข้อความ

บทความวันที่ 21 พ.ย. 2562, 10:42

มีผู้อ่านทั้งหมด 2352 ครั้ง


หนุ่มโพสต์แต่งงานกัน 4 ปี อยู่ด้วยกันทุกวัน อยู่ๆ แฟนไปแต่งงานกับหนุ่มอีกคน

          จากข่าว มีชายใช้ชื่อเฟสบุ๊คว่า สมภพ บุญช่วย  ออกมาโพสต์ข้อความ  ว่าตนเองแต่งงานกับแฟนสาวมา 4 ปี  และอยู่ด้วยกัน แต่ฝ่ายหญิงกลับไปแต่งงานซ้อน  โดนตนเองไม่รู้ แต่ครอบครัวของฝ่ายหญิงรับรู้  ขอให้สังคมช่วยตัดสินว่าตนเองควรทำอย่างไร
           คำแนะนำทนายคลายทุกข์   จากกรณีเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของการแต่งงานซ้อน  ซึ่งตามกฎหมายหากมีการแต่งงานซ้อน  อาจไม่มีความผิดกฎหมาย แต่หากเป็นการผิดศีลธรรม  แต่ถ้าได้จดทะเบียนสมรสกัน แล้วไปจดทะเบียนสมรสซ้อน  ถือว่าผู้ที่จดทะเบียนซ้อนเป็นโมฆะ   ฝ่ายหญิงไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่น  ฝ่ายชายสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้ได้

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1523
เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น
           สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้
           ถ้าสามีหรือภริยายินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตามมาตรา 1516 (1) หรือให้ผู้อื่นกระทำการตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้

ที่มา : https://www.mumkhao.com

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก