บริษัทและกรรมการถูกฟ้องล้มละลายแล้วคดีเช็ค|บริษัทและกรรมการถูกฟ้องล้มละลายแล้วคดีเช็ค

บริษัทและกรรมการถูกฟ้องล้มละลายแล้วคดีเช็ค

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บริษัทและกรรมการถูกฟ้องล้มละลายแล้วคดีเช็ค

บริษัทถูกฟ้องล้มละลายแล้ว ทางเจ้าหนี้ฟ้องเรื่องคดีเช็ค

บทความวันที่ 3 ธ.ค. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 11915 ครั้ง


บริษัทและกรรมการถูกฟ้องล้มละลายแล้วคดีเช็ค

   
            บริษัทถูกฟ้องล้มละลายแล้ว ทางเจ้าหนี้ฟ้องเรื่องคดีเช็ค อีกน่ะครับ ทำอย่างไรดี


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
          กรณีที่บริษัทถูกเจ้าหนี้ฟ้องเป็นคดีล้มละลายและเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว อำนาจในการประนีประนอมยอมความหรือต่อสู้คดีใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทย่อมเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวตามความ มาตรา 22 (3) แห่ง พรบ.ล้มละลาย 2483 ดังนั้น เมื่อบริษัทถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับเช็คจึงเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะดำเนินคดีแทนบริษัทลูกหนี้ได้

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก