ขายทอดตลาดแล้วโดนพิทักษ์ทรัพย์ล้มละลาย|ขายทอดตลาดแล้วโดนพิทักษ์ทรัพย์ล้มละลาย

ขายทอดตลาดแล้วโดนพิทักษ์ทรัพย์ล้มละลาย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ขายทอดตลาดแล้วโดนพิทักษ์ทรัพย์ล้มละลาย

เนื่องจากนาย ก ได้ยื่นฟ้องจำเลยโดยที่มีนาย ค เป็นเจ้าหนี้ทรัพย์สินที่จำเลยเอามาจำนอง

บทความวันที่ 13 ก.ย. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10926 ครั้ง


ขายทอดตลาดแล้วโดนพิทักษ์ทรัพย์ล้มละลาย

   
          เนื่องจากนาย ก ได้ยื่นฟ้องจำเลยโดยที่มีนาย ค เป็นเจ้าหนี้ทรัพย์สินที่จำเลยเอามาจำนองไว้กับนาย ค หลังจากนั้นขั้นตอนก็ไปถึงขั้นขายทอดตลาดได้ แต่จำเลยได้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย ก่อนที่ทรัพย์สินจะขายได้ 1 เดือน อยากสอบถามว่า การขายทอดตลาดเป็นโมฆะหรือไม่ และถ้าโมฆะ นาย ค ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ทรัพย์สินที่จำนองใว้จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
         1. การขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองนาย ค. เจ้าหนี้จำนองซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกันสามารถดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองได้โดยชอบ เพราะตามมาตรา 95 แห่ง พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 กำหนดให้เจ้าหนี้มีประกันย่อมมีสิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันซึ่งลูกหนี้ได้ให้ไว้ก่อนถูกพิทักษ์ทรัพย์ได้ โดยไม่ต้องขอรับชำระหนี้ แต่ต้องยอมให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจดูทรัพย์สินนั้น
         2. นาย ค. ต้องยื่นคำร้องขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อสนองต่อที่ประชุมกรรมการเจ้าหนี้ในเรื่องการขายโดยวิธีอื่นนอกจากการขายทอดตลาดนั้น

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก