เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมจะฟ้องบังคับคดีกับทรัพย์ได้หรือไม่|เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมจะฟ้องบังคับคดีกับทรัพย์ได้หรือไม่

เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมจะฟ้องบังคับคดีกับทรัพย์ได้หรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมจะฟ้องบังคับคดีกับทรัพย์ได้หรือไม่

1 กับ 3 เป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน โดย 3 กู้ยืมเงิน 1 ไป 100,000 บาท

บทความวันที่ 16 ส.ค. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10919 ครั้ง


เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมจะฟ้องบังคับคดีกับทรัพย์ได้หรือไม่


          1 กับ 3 เป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน โดย 3 กู้ยืมเงิน 1 ไป 100,000  บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ไม่มีกำหนด   โดยนำเอาที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมในส่วนของ 3   ระหว่าง 1 กับ 3 มาเป็นประกัน ต่อมา  1 ฟ้องให้ 3 ชำระหนี้  ถ้าศาลพิพากษาแล้ว  1  จะบังคับคดีกับทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่าง 1 กับ 3 ได้หรือไม่ แล้วทรัพย์ส่วนที่เป็น ของ 1  จะต้องทำอย่างไร


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
         ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินที่มีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมกันซึ่งต้องด้วยข้อสันนิษฐานแห่งกฎหมายไว้ก่อนว่า ผู้เป็นเจ้าของรวมกันมีส่วนเท่ากัน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1356,1357 ดังนั้น กรณีที่เจ้าของรวมแห่งที่ดินดังกล่าวเมื่อเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าของรวมที่ดินฝ่ายที่เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็ชอบที่จะยึด หรืออายัดที่ดินอันเป็นทรัพย์สินในส่วนของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดหรือประมูลราคากันระหว่างเจ้าของรวม เพื่อขายทอดตลาดหรือประมูลราคากันระหว่างเจ้าของรวมเพื่อขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ได้ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 271 ประกอบ ป.พ.พ.มาตรา 1363,1364

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก