ค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาด|ค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาด

ค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาด

ซื้อรถโตโยต้า ราคา 830,400 บาท ผ่อนมาได้ปีกว่า ซื้อรถคันนี้ให้พี่สาวใช้

บทความวันที่ 12 พ.ย. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 12261 ครั้ง


ค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาด

            ซื้อรถโตโยต้า ราคา 830,400 บาท ผ่อนมาได้ปีกว่า ซื้อรถคันนี้ให้พี่สาวใช้ แต่พี่สาวส่งไม่ได้ ขาดส่ง 7 เดือน ไฟแนนซ์มายึดรถไปเมื่อเดือนสิงหาคม  ตอนนี้รถขายทอดตลาดแล้ว ต้องชำระส่วนต่าง 197,789.61บาท  เพิ่งจะมีเอกสารส่งมาเมื่อวันที่ 4 พ.ย 56 นี้ว่าต้องชำระภายใน 15 วัน ถ้าเพิกเฉยไม่จ่ายจะดำเนินการทางกฎหมาย อย่างนี้จะต้องทำไงดีคะ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
           กรณีที่ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและกลับเข้าครอบครองรถยนต์ที่เช่าซื้อเลิกกัน โดยผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิริบเงินค่าเช่าซื้อชำระแล้วก่อนเลิกสัญญาและกลับเข้าครอบครองรถยนต์เท่านั้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 574 คู่สัญญาไม่มีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาอีกต่อไป ผู้ให้เช่าซื้อจึงไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระคงเรียกได้แต่เฉพาะค่าเสียหาย เนื่องจากการเลิกสัญญาตามมาตรา 931 วรรคสาม และวรรคสี่ แต่ถ้าหากคู่สัญญามีข้อตกลงกันให้เรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างอยู่ทั้งหมดนั้น  ข้อตกลงนั้นมีผลบังคับแก่กันได้ไม่เป็นโมฆะ ตามมาตรา 151 มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ถ้าเป็นข้อพิพาทขึ้นสู่ศาล ศาลอาจพิจารณากำหนดค่าเสียหายที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าเท่ากับค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระหรือหากสูงเกินส่วนศาลชอบที่จะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ตามมาตรา 383 วรรคแรก ทั้งนี้ ถ้าไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมกันได้ หากท่านถูกฟ้องก็จำต้องนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องมาปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีและดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก