การค้ำประกันการเช่าซื้อ|การค้ำประกันการเช่าซื้อ

การค้ำประกันการเช่าซื้อ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การค้ำประกันการเช่าซื้อ

นาย ก มีความประสงค์ที่จะซื้อรถจักรยานยนต์ไว้ใช้ แต่ไม่มีเงินเพียงพอ

บทความวันที่ 11 ก.ย. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 11211 ครั้ง


การค้ำประกันการเช่าซื้อ


         นาย ก มีความประสงค์ที่จะซื้อรถจักรยานยนต์ไว้ใช้  แต่ไม่มีเงินเพียงพอ  แต่ไปขอเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จากบริษัทแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 50,000บาท  บริษัทยินดีขายให้ด้วยการให้ชำระเงิรล่วงหน้า 2,000 บาท  เหลืออีก 48,000 บาท  ให้ส่งชำระหนี้ 12 เดือน เดือนละ 1,000บาท แต่นาย ก. ต้องหาบุคคลที่เชื่อถือได้มาค้ำประกัน 1 คน โดยให้นาย ข ซึ่งทำงานอยู่แล้วมาค้ำประกันการเช่าซื้อครั้งนี้แบบไม่จำกัดความรับผิดชอบ
        หลังจากทำสัญญาเช่าซื้อมาแล้ว 5 เดือน นาย ข ผู้ค้ำประกันได้รับหนังสือจากบริษัทความว่า นาย ก ได้เช่าซื้อรถดังกล่าว และมีท่านเป็นผู้ค้ำประกันแบบไม่จำกัดความรับผิดนั้น นาย ก ไม่ส่งค่าเช่าซื้อมาเป็นเวลา 3 งวดติดต่อกัน จึงขอให้ผู้ค้ำประกันมาชำระแทน หากไม่ชำระภายในสิ้นเดือน ขอให้ท่านนำรถจักรยานยนต์มาส่งในสภาพที่เรียบร้อยโดยด่วน  มิฉะนั้น บริษัทจะยึดคืน หรือให้ท่านจ่ายยอดค้างอีก 10 งวด ทดแทนรถจักรยานยนต์เป็นเงิน 40,000บาท นาย ข ได้ข่าวว่า นาย ก ได้เกิดอุบัตติเหตุเสียชีวิตไปเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ญาติของนาย ก ก็อยู่ต่างจ. นาย ข ผู้ค้ำประกันจะทำอย่างไรดี
    

คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
          เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ ความรับผิดของนาย ข. ตามสัญญาค้ำประกันการเช่าซื้อดังกล่าวจึงย่อมเกิดมีขึ้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 680,686 แม้นาย ก. จะถึงแก่ความตายก็ไม่เป็นเหตุให้สัญญาเช่าซื้อระงับสิ้นไป สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้อ ย่อมเป็นสิทธิในทางทรัพย์สินจึงเป็นกองมรดกที่ตกทอดแก่ทายาทของนาย ก. ต่อไปโดยผลของกฎหมายตาม ป.พ.พ.มาตรา 1599, 1600
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก