ผู้จัดการแก้ไขใบประเมินผลงานทำอย่างไรได้บ้าง|ผู้จัดการแก้ไขใบประเมินผลงานทำอย่างไรได้บ้าง

ผู้จัดการแก้ไขใบประเมินผลงานทำอย่างไรได้บ้าง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้จัดการแก้ไขใบประเมินผลงานทำอย่างไรได้บ้าง

  • Defalut Image

ทำงานอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นฝ่ายธุรการ มีพนักงานลาออก

บทความวันที่ 3 มี.ค. 2564, 11:16

มีผู้อ่านทั้งหมด 542 ครั้ง


ผู้จัดการแก้ไขใบประเมินผลงานทำอย่างไรได้บ้าง

              ทำงานอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นฝ่ายธุรการ มีพนักงานลาออก เลยได้เอางานของคนออกมาทำแทน เมื่อมีการประเมินผลงาน หัวหน้างานเราประเมินผลงานดี แต่เมื่อส่งไปให้ผู้จัดการ มีการแก้ไขคะแนนแบบประเมิน เราทำอย่างไรได้บ้าง หรือร้องเรียนทางกฎหมายได้หรือไม่

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
             การประเมินผลิตภาพของงานเป็นดุลพินิจของนายจ้างว่าจะให้คะแนนเท่าใด  ไม่มีกฎหมายบอกว่าต้องขึ้นเงินเดือน ปรับเงินเดือนหรือจ่ายโบนัส แต่กฎหมายแรงงานบังคับว่าต้องจ่ายเงินเดือนให้ตรงตามที่จ้างเท่านั้น ยกเว้นเขียนไว้ในสัญญาจ้างว่าต้องขึ้นเงินเดือนทุกปี ส่วนใหญ่จะเป็นระดับผู้บริหาร
ปรึกษาข้อกฎหมายเพิ่มเติม โทร.02-9485700

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก