นายจ้างจะขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างได้หรือไม่|นายจ้างจะขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างได้หรือไม่

นายจ้างจะขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างได้หรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

นายจ้างจะขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างได้หรือไม่

  • Defalut Image

FC ทนายคลายทุกข์สอบถามมาทาง inbox ว่า ที่ทำงานมีข้อเสนอมา

บทความวันที่ 22 มิ.ย. 2563, 13:52

มีผู้อ่านทั้งหมด 1104 ครั้ง


นายจ้างจะขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างได้หรือไม่

           FC ทนายคลายทุกข์สอบถามมาทาง inbox ว่า ที่ทำงานมีข้อเสนอมา
           1. ให้เราคงสภาพพนักงานแต่ไม่จ่ายเงินเดือน
           2. ให้เซ็นต์หนังสือจ้างออก  แต่ไม่จ่ายค่าชดเชย  เราทำอะไรได้บ้าง

คำแนะนำสำนักงานทนายคลายทุกข์
           เราเป็นลูกจ้าง นายจ้างตกลงว่าจ้างเงินเดือนเท่าไหร่ ต้องเป็นไปตามข้อตกลง  จะเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างโดยลูกจ้างไม่ยินยอมไม่ได้  เพราะฉะนั้น ข้อเสนอที่นายจ้างแจ้งแล้วเราเสียหายเราก็ไม่ต้องรับเงื่อนไข  ส่วนหากนายจ้างเลิกจ้างท่าน สามารถไปร้องเรียนได้ที่เจ้าพนักงานตรวจแรงงานให้มาไกล่เกลี่ย หากไกล่เกลี่ยกันไม่ได้ให้ไปฟ้องเป็นคดีแรงงาน  นายจ้างจะลดสวัสดิการให้ลดลงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทำไม่ได้ ยกเว้นลูกจ้างได้ประโยชน์มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก