ทำงานตอนพักเที่ยงได้โอทีไหม|ทำงานตอนพักเที่ยงได้โอทีไหม

ทำงานตอนพักเที่ยงได้โอทีไหม

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ทำงานตอนพักเที่ยงได้โอทีไหม

ทำงานเป็นพนักงานขับรถ ซึ่งบางครั้งต้องขับรถไปต่างจังหวัดโดยไม่ได้พักเที่ยง

บทความวันที่ 3 ก.ย. 2557, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 8833 ครั้ง


ทำงานตอนพักเที่ยงได้โอทีไหม

            ทำงานเป็นพนักงานขับรถ ซึ่งบางครั้งต้องขับรถไปต่างจังหวัดโดยไม่ได้พักเที่ยง ผิดกฎหมายแรงงานหรือเปล่าครับ(มีผู้โดยสารอยู่ในรถต้องถึงที่หมายบ่ายโมงตรง) ผมเป็นพนักงานขับรถฝ่ายธุรการ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
           ลูกจ้างหรือพนักงานขับรถย่อมเป็นลูกจ้างในงานที่มีลักษณะหรือสภาพต้องออกไปทำงานนอกสถานที่และโดยลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจกำหนดเวลาทำงานที่แน่นอนได้ จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา 61 และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 เว้นแต่นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างดังกล่าว แต่ลูกจ้างซึ่งนายจ้างให้ทำงานขับรถ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำตามความมาตรา 65(7) แห่งพ.ร.บ.ดังกล่าว

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก