นายจ้างแจ้งประกันสังคมว่าลาออกโดยผิดกฎบริษัท|นายจ้างแจ้งประกันสังคมว่าลาออกโดยผิดกฎบริษัท

นายจ้างแจ้งประกันสังคมว่าลาออกโดยผิดกฎบริษัท

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

นายจ้างแจ้งประกันสังคมว่าลาออกโดยผิดกฎบริษัท

เนื่องจากดิฉันทำงานที่นี่มา 5 ปี ดิฉันต้องการลาออกเพราะได้งานใหม่

บทความวันที่ 10 มิ.ย. 2557, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 6680 ครั้ง


นายจ้างแจ้งประกันสังคมว่าลาออกโดยผิดกฎบริษัท

     

           เนื่องจากดิฉันทำงานที่นี่มา 5 ปี ดิฉันต้องการลาออกเพราะได้งานใหม่ แต่หัวหน้าไม่เช็นใบลาออกให้ พอไปแจ้งเรื่องจะเอาเงินทดแทน ประกันสังคม เขาแจ้งว่า ทางนายจ้างแจ้งว่าเราลาออกโดยผิดกฏบริษัท  ไม่ทราบว่ากรณีนี้จะทำอย่างไรได้บ้างค่ะ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์

           ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยการลาออกจากงานโดยแสดงเจตนาแก่นายจ้างและถือว่าการแสดงเจตนาลาออกของลูกจ้างมีผลตามกฎหมายแล้วนับแต่วันยื่นหนังสือขอลาออกโดยไม่จำต้องได้รับอนุมัติหรือลงลายมือชื่อของนายจ้างในหนังสือลาออกนั้นด้วย ดังนี้ หากนายจ้างแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นเหตุให้ท่านได้รับความเสียหายแก่สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ท่านมีสิทธิดำเนินคดีกับอดีตนายจ้างข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นเหตุให้ท่านได้รับความเสียหายแก่สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ท่านมีสิทธิดำเนินคดีกับอดีตนายจ้างเพื่อความรับผิดทางละเมิดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

เนื่องจากนายจ้างปิดสาขาและให้เราออกโดยไม่มีค่าชดเชยใดๆ แต่มีข้อเสนอให้ไปลงที่สาขาอื่น แต่เนื่องจากเราไปไม่ได้จะต้องทำไงค่ะ
โดยคุณ นางสาวพรพิศ เสน่ห์วงศ์ 21 ส.ค. 2560, 14:14

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก