ระงับการจ่ายโบนัสเนื่องจากลาออก|ระงับการจ่ายโบนัสเนื่องจากลาออก

ระงับการจ่ายโบนัสเนื่องจากลาออก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ระงับการจ่ายโบนัสเนื่องจากลาออก

บริษัทฯ ประเมินผลงานของพนักงาน ปี 56

บทความวันที่ 6 พ.ค. 2557, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 9553 ครั้ง


ระงับการจ่ายโบนัสเนื่องจากลาออก

   
             บริษัทฯ ประเมินผลงานของพนักงาน ปี 56 และนัดจ่ายโบนัสให้กับพนักงาน วันที่ 11 เม.ย.57 แต่พนักงานยื่นใบลาออกวันที่ 17 เม.ย.56 บริษัทฯจึงระงับการจ่ายโบนัสของพนักงานคนนั้น (แต่วันที่ 11 เม.ย.57 พนักงานหยุดงานโดยการโทร.มาลางาน)  ขอสอบถามดังนี้ค่ะ
             1.บริษัทฯต้องจ่ายโบนัสให้กับพนักงานหรือไม่คะ (เนื่องจากเป็นผลการประเมินผลการทำงานปี56)
             2.มีพ.ร.บ.แรงงานข้อไหนที่ครอบคลุมข้อนี้บ้างคะ เนื่องจากเจ้านายค่อนข้างเคี่ยวแล้วถ้าไม่เห็นกฎหมายก็จะไม่ปฎิบัติตาม

      
คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
             1. สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างมีหน้าที่หรือมีหนี้จะต้องจ่ายค่าจ้างหรือสินจ้างตอบแทนการทำงานให้ลูกจ้าง รวมทั้งโบนัส ถ้าได้ตกลงกับลูกจ้างไว้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 369 ถ้านายจ้างไม่จ่ายถือว่าผิดสัญญาจ้างแรงงาน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 575 ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 123 ได้และฟ้องเป็นคดีแรงงานต่อศาลแรงงานได้ ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 33
             2. เงินรางวัลหรือโบนัส ไม่ถือเป็นค่าจ้าง ตามมาตรา 80 และพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งไม่มีโทษจำคุก ตามมาตรา 44 (อ้างอิง ฎ.4047/2529, 5445-5565/2544)

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก