ลาออกจากงานหัวหน้าไม่อนุมัติลาพักร้อน|ลาออกจากงานหัวหน้าไม่อนุมัติลาพักร้อน

ลาออกจากงานหัวหน้าไม่อนุมัติลาพักร้อน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ลาออกจากงานหัวหน้าไม่อนุมัติลาพักร้อน

วันที่ 24/02/2014 ดิฉันเขียนใบลาออกและลงในใบลาออก

บทความวันที่ 10 มี.ค. 2557, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 9014 ครั้ง


ลาออกจากงานหัวหน้าไม่อนุมัติลาพักร้อน

    
              วันที่ 24/02/2014 ดิฉันเขียนใบลาออกและลงในใบลาออกว่า จะออกวันที่ 11/03/2014  แต่ดิฉันมีพักร้อนเหลือ 5 วัน ต้องการใช้ในวันที่ 5-8/02/14,10/02/14  แต่หัวหน้าไม่อนุมัติ อย่านี้จะอ้างข้อกฏหมายอะไรได้หรือเปล่าค่ะ

    

คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์

             ท่านซึ่งเป็นลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาด้วยการลาออกจากงานได้ และเมื่อท่านยื่นหนังสือขอลาออกจากงานต่อนายจ้างหรือตัวแทนของนายจ้างแล้ว ถือว่าแสดงเจตนาลาออกของท่านมีผลตามกฎหมายแล้วนับแต่วันยื่นหนังสือลาออก โดยไม่จำต้องให้นายจ้างอนุมัติก่อน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 386 ทั้งนี้ แม้ว่าท่านจะเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้าง เมื่อท่านได้ทำงานติดต่อกันมาแล้วครบ 1 ปี ย่อมพึ่งมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน หากนายจ้างไม่อนุมัติให้ท่านลาหยุดพักผ่อนประจำปี นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ท่าน สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมที่ท่านพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 30 ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 67 วรรคสอง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

 รัฐบาลประกาศพิเศษ! นี้คือการแจ้งให้ทุกคนธุรกิจและผู้หญิงธุรกิจที่เรารัฐบาลขณะนี้มีการซื้อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาถูกจัดตั้งขึ้น โปรดจำไว้ว่าเราไม่ได้ใช้ค่าลงทะเบียนใด ๆ สำหรับการประมวลผลของเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยของเราอยู่ในระดับต่ำ ลงทะเบียนกับเราโดย contatcting เราผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้ [email protected]

โดยคุณ businessloanforall 11 มี.ค. 2557, 07:09

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก