ให้เงินตำรวจทางหลวงถือว่าผิดกฎหมายไหม|ให้เงินตำรวจทางหลวงถือว่าผิดกฎหมายไหม

ให้เงินตำรวจทางหลวงถือว่าผิดกฎหมายไหม

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ให้เงินตำรวจทางหลวงถือว่าผิดกฎหมายไหม

ด้วยตำรวจทางหลวง ได้ตั้งด่านเรียกเก็บเงินรถรับจ้างไม่ประจำทาง (ตู้ป้ายขาว)

บทความวันที่ 18 ต.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 1146 ครั้ง


ให้เงินตำรวจทางหลวงถือว่าผิดกฎหมายไหม

        ด้วยตำรวจทางหลวง ได้ตั้งด่านเรียกเก็บเงินรถรับจ้างไม่ประจำทาง (ตู้ป้ายขาว)  โดยเรียกเก็บเป็นเงิน 10,000.- บาท  แต่เราได้ให้ไปแค่ 5,000.- บาท   เพราะกลัวความผิดที่เขาอ้างว่า ใช้รถผิดประเภท  และต่อมาเขาก็ได้โทรศัพท์มาถามว่า ได้ไปเส้นทางนั้นอีกไหม ถ้าไปให้ไปเคลียร์เส้นทางให้เรียบร้อย  แต่เราบอกว่าไม่ไปแล้ว  ดังนั้น ในกรณีที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ทราบว่าเราผิดหรือไม่  เพราะมีคนบอกมาว่าให้สินบนเจ้าพนักงาน

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           1. การที่ตำรวจทางหลวง เรียกเก็บเงินรถรับจ้างดังกล่าว ย่อมเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจ เพื่อให้ท่านมอบให้ซึ่งเงินตามที่เรียกเก็บ หากตำรวจทางหลวงนั้นนำไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ย่อมเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตาม ป.อ. มาตรา 148
          2. และการที่ท่านได้ให้เงินตามที่ตำรวจนั้นเรียกเก็บ เพื่อจูงใจให้ตำรวจทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการกระทำการไม่จับกุมท่าน ตามความผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก ฯ อันเป็นการมิชอบด้วย หน้าที่ ท่านมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 144

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 144 
ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 148  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก