โดนคดีขับเสพโทษเป็นอย่างไร|โดนคดีขับเสพโทษเป็นอย่างไร

โดนคดีขับเสพโทษเป็นอย่างไร

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

โดนคดีขับเสพโทษเป็นอย่างไร

  • Decha Image Slide

ดิฉันมีเรื่องสอบถามค่ะ เนื่องจากคนงานของดิฉันโดนตำรวจจับข้อหาขับเสพ

บทความวันที่ 2 ก.พ. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 70848 ครั้ง


โดนคดีขับเสพโทษเป็นอย่างไร

 

          ดิฉันมีเรื่องสอบถามค่ะ เนื่องจากคนงานของดิฉันโดนตำรวจจับข้อหาขับเสพ (ตรวจฉี่เป็นสีม่วงแต่ไม่มียาพกติดตัว) จำนวน 3 คน ตำรวจส่งเรื่องไปที่ศาลแล้ว ตอนนี้ให้ไปรายงานตัวทุก 12 วัน จำนวน 4 ครั้ง หลังจากนั้นศาลจะตัดสินความผิด ดิฉันอยากรู้ว่าคนงานของดิฉันจะโดนลงโทษอย่างไรบ้างค่ะ

-  คนที่ 1 ไม่มีประวัติการโดนจับกุมแต่อย่างใดเลย นี่เป็นคดีครั้งแรก
-  คนที่ 2 เคยโดนจับคดีเสพยาเสพติด(ยาบ้า)มาแล้ว แต่อยู่ในช่วงรอลงอาญา 2 ปี
-  คนที่ 3 เคยติดคุกข้อหาทำร้ายร่างกายมาก่อน  ตอนเป็นวัยรุ่น จำนวน 2  ปี  จากนั้นโดนข้อหายาเสพติดพร้อมกับคนที่2 แต่ให้ไปบำบัดที่ค่ายทหารจำนวน 6 เดือน ไม่มีรอลงอาญา แต่อยู่ในช่วงติดตามผล(ต้องไปรายงานตัว 1-2 เดือนครั้ง เหลืออีก 2 ครั้งก็หมด)
          ดิฉันอยากทราบว่าพวกเค้าแต่ละคนจะโดนศาลพิพากษาอย่างไรบ้างค่ะ ต้องติดคุก หรือเสียค่าปรับเท่าไหร่ และถ้าติดคุกมีทางแก้ไขอะไรมัยค่ะ เพราะดิฉันต้องเตรียมคนงานเพื่อทำงานค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้า

คำแนะนำทนายคลายทุกข์

          คนงานของคุณทั้ง 3 คน มีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ทวิ  และมีบทลงโทษตาม มาตรา 157/1  และอาจถูกลงโทษตามกฎหมายยาเสพติดอีก

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 43 ทวิ
ห้ามมิให้ผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
           ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอำนาจจัดให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่รถบางประเภทตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าได้เสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามวรรคหนึ่งหรือไม่ และหากผลการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าผู้ขับขี่นั้นไม่ได้เสพก็ให้ผู้ขับขี่นั้นขับรถต่อไปได้
          ในกรณีที่ผู้ขับขี่ตามวรรคสองไม่ยอมให้ตรวจสอบ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีเพื่อให้การตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็วและเมื่อผู้นั้นยอมรับการตรวจสอบแล้ว หากผลการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าไม่ได้เสพ ก็ให้ปล่อยตัวไปทันที
          การตรวจสอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 157/1  ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการที่ให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา 43 ทวิ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ตรวจการที่ให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา 43 ตรี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
          ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
          ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
          ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
          ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 47

สอบถามคะ  


คือแฟนนุ้เคยโดนจับปืนอัดลมเมื่อเดือนพฤษภาคม  ปี 59  ประกันตัวและเปรียบเทียบไป 

หลังจากนั้น เดือนพฤศจิกายน โดนคดีขับเสพ  ประกันตัว 15000 และเปรียบเทียบปรับ ไป 10000  ศาลรอลงอาญา และคุมประพฤติ  และล่าสุดเมื่อโดนจับคดีเดิม  คือขับเสพ  กรณีนี้ศาลจะตัดสินอย่างไร  ติดคุกเลยไหมคะ  ร้อนใจมากคะ  พรุ่งนี้กำลังจะส่งฟ้องคะ

โดยคุณ Kook (27.55.xxx.xxx) 6 ก.ค. 2560, 18:00

ความคิดเห็นที่ 46

ขอคำแนะนำถ้ากรณี เพื่อนมาขอยืมรถมอไซร์ ไปใช้ขับขี่ โดยที่เพื่อนเราเอารถไปใช้ขับ ในทางที่ผิด ทั้งที่เราเองทราบแค่ ว่าจะพาแฟนสาวไปเที่ยวเล่นเท่านั้น ที่เพื่อนกล่าว ตามที่ผมเข้าใจ ผมให้ อย่าง บริสุทธิ์ใจจริงที่ให้ความช้วยเหลือ แต่ระหว่างไปพ้นสายตาผมนั้น เพื่อนของผมแอบพาน้ำกระท่อม จำนวน 1 ลิตร เลยถูกตำรวจตั้งด่านจับ และตรวจฉี่เพื่อนผม ผลเป็นบวก ถูกข้อหาเสพแล้วขับมี ยาเสพติดประเภท5 ไว้ครอบครอง 

ส่วนผมก็ได้ทราบข่าวที่หลังเลยขอไปเอารถกลับ ตำรวจเลยขอเอกสารยืนยัน ถูกต้องเสร็จเรียบร้อย แต่ผมต้องรอ ศาลตักสินเสร็จดำเนินการ เป็นเดือนกว่าจะได้รถ คืนมา แต่ผมนั้น จำเป็นต้องใช้รถอย่างยิ่งไว้ขับขี่ กว่าจะได้คืนก็ไม่ต้องทำงานเอาการ แต่ของทราบว่า มันขอประกัน รถเอาไว้ขับขี่ก่อนตามจำนวนราคารถของเรา หรือ ฉโนดที่ดีก็ได้ แต่ที่โรงพักที่ยึดรถผมดังกล่าว อ้างว่า ไม่ได้มันไม่มีในระบบด้วยซำ แต่ผมก็ทราบมาเหมือนกัน เพราะเพื่อนอิกคนบอกว่าได้เค้าก็ทำอยู่กับรถเค้าแต่ ที่โรงพักอื่นนะครับได้อยู่ ครับ หรือมีข้อกฏหมายระเบียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับ ผมจะได้อ้างตอนไปขออิกที่ ครับ ของรบกวน เรื่องรถผมนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี่ครับ พอมีคำแนะนำทางออกทางไหนได้มั่งครับ .

โดยคุณ Tuan (182.232.xxx.xxx) 27 มิ.ย. 2560, 20:29

ตอบความคิดเห็นที่ 46

กรณีตามปัญหา  ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 ไปแล้ว (กล่าวคือทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ)  หากปรากฎในภายหลังโดยคำเสนอของเจ้าของแท้จริงว่า ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ก็ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของไปตามปอ.มาตรา 36   แต่ต้องกระทำต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุด

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 20 ก.ค. 2560, 15:49

ความคิดเห็นที่ 45

ถ้าอายุไม่ถึง18เจอจับข้อหาขับเสพจ่ะมีโทษอย่างไรครับ

โดยคุณ ธีรพล นะมิตร (49.230.xxx.xxx) 22 มิ.ย. 2560, 17:17

ตอบความคิดเห็นที่ 45

คือผมอายุยังไม่ถึง18เเละนี้ก็คดีเเรกผมต้องไปบำบัดหรือติดคุดครับ

โดยคุณ ธีรพล (182.232.xxx.xxx) 27 มิ.ย. 2560, 21:14

ตอบความคิดเห็นที่ 45

ครับ

โดยคุณ ธีรพล (182.232.xxx.xxx) 27 มิ.ย. 2560, 21:10

ตอบความคิดเห็นที่ 45


โดยคุณ ธีรพล (182.232.xxx.xxx) 27 มิ.ย. 2560, 21:00

ตอบความคิดเห็นที่ 45

ผมเพิ่งโดนมาตะกี้เลยคับ ตามกฎหมายตำรวจบอกว่าโทษปรับสามหมื่นบาทจำคุกหนึ่งปีหกเดือนหรือทังจำทั้งปรับ

โดยคุณ ธิติวัฒน์ (49.49.xxx.xxx) 26 มิ.ย. 2560, 13:22

ความคิดเห็นที่ 44

เเฟนถูกจับเสพขับประกันตัว30000รายงานตัวมา2ครั้งเเต่เคยถูกจับในคดีเกี่ยวกับนำ้กระท่อมมา3ครั้งมีผลอย่างไรกับครั้งนี้ไหมและโทษของแฟนคืออะไรบ้างค่าปรับเท่าไร

โดยคุณ นี (49.230.xxx.xxx) 5 มิ.ย. 2560, 10:00

ตอบความคิดเห็นที่ 44

โทดครับผมตอบผิดคอมเม้น


โดยคุณ ธีรพล (182.232.xxx.xxx) 27 มิ.ย. 2560, 21:03

ตอบความคิดเห็นที่ 44

ตำรวจส่งปัสวะผมไปตรวจสารยุครับตอนนี้ ถ้าผมเจอจับเป็นคดีเเรกผมอายุก็ยังไม่ถึง18จ่ะล้างประวัติได้ไหมครับ เเล้วผมต้องไปติดคุดหรือไปบำบัดครับ

โดยคุณ ธีรพล (182.232.xxx.xxx) 27 มิ.ย. 2560, 20:53

ความคิดเห็นที่ 43

อยากสอบถามว่าแฟนหนูโดนจับคดีเสพขับศาลตัดสินมา6เดือนแต่ตัดไปแร้วเดือนกว่าอยากรู้ว่าแฟนจะได้อทัยมั้ยค่ะ

โดยคุณ ศศิธร อินอ่อน (182.232.xxx.xxx) 9 เม.ย. 2560, 12:11

ความคิดเห็นที่ 42

ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับ ข้าพเจ้าเคยถูกดำเนินคดี ขับเสพ รถ4ล้อ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นครั้งแรก  และ เป็นความผิดครั่งแรง

ในอนาคต ผมมีสิทธิ์ เข้าสอบเกี่ยวกับงานทางราชการได้หรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ

โดยคุณ นาย.พงศ์สุบรรน เป่าทุ้ย (101.109.xxx.xxx) 10 มี.ค. 2560, 06:38

ความคิดเห็นที่ 41

 อยากสอบถามว่าถ้าหากโดนจับข้อหาขับเสพเเละไม่มีใบขับขี่ยอมให้จับกุมเเต่โดยดียอมรับการเสพยาเเต่ตำรวจเเจ้งข้อกล่าวหาลงในใบจับกุมว่าพยายามหลบหนีการจับกุมปฏิเสธการเสพยาทำให้มีผลต่อการตัดสินของศาลทำให้ผู้ต้องหาต้องถูกคุมขังโดยถูกกล่าวหาเกินจริงของเจ้าพนักงานศาลตัดสินไม่ยอมให้อุทรณ์จะทำอย่างไงคะ

โดยคุณ ธารารัตน์ สระ (49.230.xxx.xxx) 1 มี.ค. 2560, 10:27

ความคิดเห็นที่ 40

 ผมขอปรึกษาเรื่องคดีขับเสพหน่อยครับถ้าเราพึ่งออกจากเรือนจำมามีโทษรอลงอาญาอยู่แต่โดนจับในคดีขับเสพเราจะประกันตัวได้มั้ยครับแล้วถ้าประกันตัวแล้วเขาจะติดมั้ยครับแล้ว  แล้วในกรณีคดีแบบนี้เขาจะโดนเพิ่มโทษมั้ยครับ

โดยคุณ ออฟ (49.49.xxx.xxx) 26 ก.พ. 2560, 01:40

ตอบความคิดเห็นที่ 40

เหมือนผมเลยผมออกมาไดปีกว่าคดีทั่วไปโดนขับเสพ แล้วประกันออกมา30000ยังงัยต้องกลับไปติดอีก6เดือนถูกไหมครับ

โดยคุณ แอน แอน (223.207.xxx.xxx) 6 พ.ค. 2560, 04:05

ความคิดเห็นที่ 39

 โดนเสพเเล้วขับแต่ผลฉี่จากศูนย์ว่าไม่มีสารเสพติด จะโดนอะไรไหมคับ

โดยคุณ เอ (182.232.xxx.xxx) 20 ม.ค. 2560, 01:14

ความคิดเห็นที่ 38

 สอบถามหน่อยค่ะแฟนหนูขี่มอไชค์โดนจับข้อหาขับเสพนัดประกันตัวที่ศาลจะเป็นแบบไหนค่ะ

โดยคุณ (182.232.xxx.xxx) 20 พ.ย. 2559, 03:46

ความคิดเห็นที่ 37

 เลื่อน ตัดสินคดีเสพขับได้ไหม

โดยคุณ naresuancity@gmail.com (223.24.xxx.xxx) 7 พ.ย. 2559, 02:08

ความคิดเห็นที่ 36

 อยากทราบว่า แฟนหนูเค้าโดนจับคดีเสพขับ เเต่ประกันตัวออกมาเเล้ว ตำรวจบอกว่าจะโทรนัดอีกที เเต่เวลาผ่านมา ปีครึ่งเเล้ว ทางตำรวจพึ่งโทรมา หนูอยากทราบว่า เค้าจะโดนจับไหม รึจะให้ทำยังต่อค่ะ

โดยคุณ wilaiwan (49.230.xxx.xxx) 17 ต.ค. 2559, 17:40

ความคิดเห็นที่ 35

 โดนจับขับเสพแล้วขับมีโทษอย่างไรบ้างคับ

โดยคุณ (49.230.xxx.xxx) 16 ส.ค. 2559, 07:46

ความคิดเห็นที่ 34

 โดนข้อหาขับเสพอายุ20ปีครั้งเเรกประกันตัวออกมาตำรวจนัดไปศาลอยากทราบว่าศาลจะตัดสินอย่างไรต้องเสียเงินหรือติดคุกไหม

โดยคุณ ปิยะมาศ กงสิทธิ์ (49.229.xxx.xxx) 2 ก.พ. 2559, 21:21

ตอบความคิดเห็นที่ 34

 

โดยคุณ รสริน เนินบก (49.237.xxx.xxx) 16 ส.ค. 2559, 11:26

ความคิดเห็นที่ 33

 

โดยคุณ รสริน เนินบก (49.237.xxx.xxx) 16 ส.ค. 2559, 11:26

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก