คดีแพ่งหมดอายุความ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางอาญาได้หรือไม่|คดีแพ่งหมดอายุความ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางอาญาได้หรือไม่

คดีแพ่งหมดอายุความ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางอาญาได้หรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คดีแพ่งหมดอายุความ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางอาญาได้หรือไม่

คุณพ่อได้ถูกรถวินทัวร์ชนเสียชีวิต ตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2555

บทความวันที่ 19 ก.พ. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 14977 ครั้ง


คดีแพ่งหมดอายุความ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางอาญาได้หรือไม่


            คุณพ่อได้ถูกรถวินทัวร์ชนเสียชีวิต ตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2555 ซึ่งเกือบสองปีแล้ว ฟ้องทางแพ่งไม่ได้แล้วหมดอายุความแล้ว เราสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางอาญาได้หรือไม่ค่ะ  ขณะนี้คดีอยู่ที่ศาล อัยการฟ้องจำเลยผิดฝ่ายเดียว  วันที่ 29 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา มีการนัดสืบพยาน ทนายกับจำเลยขอลื่นคดีขอเจรจาอีกครั้ง นัดอีกครั้งวันที่ 13 มีนาคม 2556  ขอความกรุณาคุณทนายช่วยแนะนำด้วยนะค่ะเพราะไม่รู้กฎหมายเลยค่ะ อัยการแนะนำให้ฟ้องอาญาไม่รู้ว่าทำได้รึเปล่าค่ะคือไม่แน่ใจค่ะ  


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
             การกระทำความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตาม ป.อ.มาตรา 291 ทายาทของผู้ตายซึ่งเป็นผู้สืบสันดานหรือภริยาของผู้เสียหายที่ตายนั้น  มีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแก่จำเลยในค่าเสียหาย ในมูลหนี้อันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา  และมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่งนั้น จึงสามารถฟ้องคดีทางแพ่งหรือจะยื่นคำร้องต่อศาลไปในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ เพื่อขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแก่ชีวิตของบิดานั้นได้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 44/1

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา

           มาตรา 291 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
            มาตรา 44/1  ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลย ผู้เสียหายจะยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้
           การยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องก่อนเริ่มสืบพยาน ในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี และให้ถือว่าคำร้องดังกล่าวเป็นคำฟ้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและผู้เสียหายอยู่ในฐานะโจทก์ในคดีส่วนแพ่งนั้น ทั้งนี้ คำร้องดังกล่าวต้องแสดงรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความเสียหายและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้อง หากศาลเห็นว่าคำร้องนั้นยังขาดสาระสำคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้ร้องแก้ไขคำร้องให้ชัดเจนก็ได้
           คำร้องตามวรรคหนึ่งจะมีคำขอประการอื่นที่มิใช่คำขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยในคดีอาญามิได้ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำฟ้องในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ และในกรณีที่พนักงานอัยการได้ดำเนินการตามความในมาตรา 43 แล้ว ผู้เสียหายจะยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์สินอีกไม่ได้

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

 เช่าซื้อรถยนต์เป็นชื่อเรา  แต่แฟนที่เป็นคนค้ำประกันเอารถไป  แล้วไม่จ่ายค่างวดรถ ไฟแนนตามรถกับเรา  เราไม่สามารถตามรถมาคืนได้  ถ้าไฟแนนซ์  ฟ้องเรา  เราจะโดนข้อหาอะไร เราสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง  เพราะติดต่อไปทางคนค้ำเค้าก็ไม่รับโทรศัพท์  จะเป็นคดีอาญา  หรือ คดีแพงคะ ถ้าเราโดนฟ้อง  แล้วเราสามารถผ่อนชำระได้ไหมถ้าขึ้นศาลแล้ว

โดยคุณ soda 26 มี.ค. 2558, 09:18

ตอบความคิดเห็นที่ 2

 ถ้าได้ทางออกยังงไง ช่วยบอกด้วย ตอนนี้ไฟแนนท์โทมาตามที่ทำงาน รถไม่มีคืน ไม่รุ้จะทำยังไงเหมือนกัน

โดยคุณ ไม่ประสงค์ ออกนาม (สมาชิก) 23 ม.ค. 2560, 12:42

ความคิดเห็นที่ 1

 ถ้าได้ทางออกยังงไง ช่วยบอกด้วย ตอนนี้ไฟแนนท์โทมาตามที่ทำงาน รถไม่มีคืน ไม่รุ้จะทำยังไงเหมือนกัน

โดยคุณ ไม่ประสงค์ ออกนาม (สมาชิก) 23 ม.ค. 2560, 12:42

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก