สัญญาเช่าตึกแถว|สัญญาเช่าตึกแถว

สัญญาเช่าตึกแถว

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สัญญาเช่าตึกแถว

ให้เช่าตึกแถวผู้เช่าจ่ายเงินไม่ครบตามสัญญา

บทความวันที่ 8 ก.พ. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10861 ครั้ง


สัญญาเช่าตึกแถว

     
           ให้เช่าตึกแถวผู้เช่าจ่ายเงินไม่ครบตามสัญญา มีก็จ่ายไม่มีก็ไม่จ่ายประมาณ 3 เดือน แจ้งยกเลิกการเช่า แต่ผู้เช่าไม่ออก ต้องทำอย่างไรบ้าง ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย แต่ผู้เช่ามีน้องเป็นทนาย และขู่กลับว่าไม่ออกให้ฟ้องศาลเอาเอง  แถมสัญญาไม่ได้ติดอากรแสตมป์ ไม่เอาค่าเช่าก็ได้คะ แต่อยากได้ตึกคืน และจำเป็นหรือไม่ต้องคืนเงินมัดจำ เพราะทนายผู้เช่าแจ้งให้คืนเงินมัดจำด้วย


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์

         กรณีที่ผู้เช่ากระทำผิดสัญญาเช่าไม่ว่าจะเป็นการไม่ชำระค่าเช่าหรือผิดสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญาก็ดี ท่านซึ่งเป็นผู้ให้เช่าก็ชอบที่จะบอกเลิกสัญญาเช่านั้นได้ตามีความ ป.พ.พ. มาตรา 386 แต่หากเป็นเรื่องที่ผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าที่จะต้องชำระรายเดือนหรือระยะเวลายาวกว่ารายเดือน ท่านไม่อาจบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที จึงจำต้องบอกกล่าวไปยังผู้เช่าให้ชำระค่าเช่าที่ค้างนั้นไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าและพ้นกำหนดเวลานั้นแล้วผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าอีก ท่านจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าและรับเงินมัดจำซึ่งเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญาเช่านั้น ตามมาตรา 560 วรรคสอง, 377 และ 378 (2)

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก