ข้อบังคับหมู่บ้าน|ข้อบังคับหมู่บ้าน

ข้อบังคับหมู่บ้าน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ข้อบังคับหมู่บ้าน

เนื่องจากนิติบุคคลหมู่บ้าน ออกข้อบังคับไม่ให้ลูกบ้าน

บทความวันที่ 8 ก.พ. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 11002 ครั้ง


ข้อบังคับหมู่บ้าน

    
             เนื่องจากนิติบุคคลหมู่บ้าน ออกข้อบังคับไม่ให้ลูกบ้านที่ค้างชำระค่าส่วนกลาง ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่ เพราะลูกบ้านประท้วงเรื่องนิติบริหารงานมีนอกมีใน เลยป้องกันไม่ให้ลูกบ้านที่ไม่เห็นด้วยมีสิทธิ์ในการออกเสียง ไม่ทราบว่าทำได้หรือไม่ครับ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
          แม้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรซึ่งเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้ที่ค้างชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค กฎหมายมีบทบัญญัติที่กำหนดมาตรการบังคับเอาไว้ในการถูกระงับการให้บริการหรือการใช้สิทธิในสาธารณูปโภค และอาจถูกพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระจนกว่าจะชำระให้ครบถ้วนตามความ ม.50 วรรค 2 แห่ง พรบ.จัดสรรที่ดิน 2543 ดังนั้น หากนิติบุคคลฯออกข้อบังคับจำกัดสิทธิการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกที่ค้างชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคทั้งที่ไม่มีกฎหมายบทใดให้อำนาจไว้ ข้อบังคับดังกล่าวจึงไม่ชอบไม่มีผลบังคับกันได้ตามกฎหมาย

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก