กู้ยืมเงินลูกหนี้รายเดียวถือเป็นคดีผู้บริโภค|กู้ยืมเงินลูกหนี้รายเดียวถือเป็นคดีผู้บริโภค

กู้ยืมเงินลูกหนี้รายเดียวถือเป็นคดีผู้บริโภค

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

กู้ยืมเงินลูกหนี้รายเดียวถือเป็นคดีผู้บริโภค

การให้กู้ยืมเงินกันระหว่างเพื่อนฝูง แม้ให้ลูกหนี้กู้เพียงรายเดียว

บทความวันที่ 26 ม.ค. 2559, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 13822 ครั้ง


กู้ยืมเงินลูกหนี้รายเดียวถือเป็นคดีผู้บริโภค

              การให้กู้ยืมเงินกันระหว่างเพื่อนฝูง  แม้ให้ลูกหนี้กู้เพียงรายเดียว แต่ถ้ามีการเรียกดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทน ถือว่าเป็นคดีผู้บริโภค การฟ้องคดีแพ่ง ต้องฟ้องที่ภูมิลำเนาของผู้บริโภคเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 3(1) อ้างอิงคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ ที่ 784/2558   ตัดสินเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559 ทนายคลายทุกข์เป็นเจ้าของสำนวนคดี  จึงนำมาฝากเพื่อร่วมวิชาชีพและพี่น้องประชาชนที่เคารพรัก

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
มาตรา 3
  ในพระราชบัญญัตินี้
              “คดีผู้บริโภค” หมายความว่า
             (1) คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา 19 หรือตามกฎหมายอื่น กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

เมื่อมีสัญญารับสภาพหนี้แล้ว เราเป็นเจ้าหนี้ เราสามารถฟ้องและแจ้งความได้ไหม 
โดยคุณ kenika 25 ธ.ค. 2561, 15:02

ความคิดเห็นที่ 1

ลูกหนี้ผิดชำระหนี้ผู้กู้ยื่นเรื่องฟ้องศาลซึ่งศาลนัดฟังขึ้นศาลวันที่2พ.ค. 2560 วันที่ยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลไม่ได้พูดถึงเรื่องทนายอยากทราบว่าทางศาลจะมีทนายหมุนเวียนให้ไหมคะเนื่องจากใกล้จะถึงวันขึ้นศาลแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าศาลจะมีทนายให้หรือเปล่าซึ่งจะต้องทำยังไงบ้างค่ะถ้าไม่มีทนายไปขึ้นศาล

โดยคุณ ลมหายจัย เพื่อคัยคนนึง 25 เม.ย. 2560, 13:54

ตอบความคิดเห็นที่ 1

 ปรีกษาค่ะ เรื่องมีอยู่ว่า แฟนได้ทำสัญญากู้เงินไว ไม่จดทะเบียกันค่ะ เราเซ็นช่อพยาน มีจดหมายทวงถามมาให้เราชดใช้หนี้ โดยที่จะหมายระบุชื่อเรา 2 คร้ัง ผ่านไป ก็มีหมายศาลมาติดห้องพักเรา ฟ้องแฟนคนที่ 1 เรา คนที่ 2 วันที่ 3 ม.ค.62 แฟนไปไม่ทันที่ศาลนัดทนายโจทย์โทรหาแฟน บอกว่าจะไปแจ้งผู้พิพากษาว่า เลื่อนไปวันที่ประมาณ 12 กพ.62 ให้นำเงินมาวางที่ศาลพร้อมนัดตกลงชำระหนี้กัน            ****อยากถามว่า เรา ไม่ได้กู้ไม่ได้รับเงิน แต่ถูกฟ้องคนที่ 2 ทั้งที่เป็นพยาน จะเอาเรื่อทนายที่ทำให้เราเสียหายได้ไหมค่ะ******

โดยคุณ ชลิตา 9 ม.ค. 2562, 14:17

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก