คู่กรณีไม่พอใจค่าเสียหายต้องการขอเพิ่ม|คู่กรณีไม่พอใจค่าเสียหายต้องการขอเพิ่ม

คู่กรณีไม่พอใจค่าเสียหายต้องการขอเพิ่ม

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คู่กรณีไม่พอใจค่าเสียหายต้องการขอเพิ่ม

ผมได้ขับรถชนมอเตอร์ไซค์ ทำให้คนได้รับบาดเจ็บ

บทความวันที่ 14 มี.ค. 2557, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 11963 ครั้ง


คู่กรณีไม่พอใจค่าเสียหายต้องการขอเพิ่ม


             ผมได้ขับรถชนมอเตอร์ไซค์ ทำให้คนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งคู่กรณีได้รับบาดเจ็บที่ขาและต้องผ่าตัด ทำให้คู่กรณีเดินไม่ปกติ ต้องเดินกระโผกกระเผกหลังจากผ่าตัด  ผมมีประกันชั้น 1 ซึ่งคู่กรณีจะเรียกร้องค่าสินไหม (ค่าเสียหายที่ได้รับบาดเจ็บ) เป็นเงิน 180,000 บาท แต่ทางประกันผมยอมจ่ายแค่ 120,000 บาท เลยทำให้คู่กรณีเรียกทนายมาและจะฟ้องผมและเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน  300,000 บาท คำถามมีอยู่ว่า
             1)ในกรณีดังกล่าวนี้ ผมควรทำยังไงในเมื่อประกันไม่ยอมจ่ายตามที่คู่กรณีขอมาและจะฟ้องผมขึ้นศาล
             2)ถ้าได้มีการขึ้นศาล ศาลจะตัดสินว่าอย่างไร
             3)ประกันไม่สามารถจ่ายตามที่คู่กรณีขอมาหรอครับ

    
คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
            1. ความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยในอันจะใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ต้องเสียหายเพียงใด ย่อมไม่เกินไปกว่าจำนวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 887 วรรคสอง
           2. หากคดีนี้เป็นข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลฟ้องร้องบังคับให้ท่านรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความรับผิดทางละเมิด ท่านควรนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องมาปรึกษาทนายเพื่อแก้ต่างต่อสู้คดีและประเมินรูปคดีได้ ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนนั้นจะใช้โดยสถานใดเพียงใด กฎหมายกำหนดให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตาม ป.พ.พ.มาตรา 4385 แต่หากฝ่ายผู้ต้องเสียหายมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วย ค่าสินไหมทดแทนมากน้อยเพียงใด จึงต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณตามมาตรา 442 ประกอบมาตรา 223
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก