เจ้าของบัตรเสียชีวิต เจ้าหนี้จะให้ใครชำระหนี้แทน|เจ้าของบัตรเสียชีวิต เจ้าหนี้จะให้ใครชำระหนี้แทน

เจ้าของบัตรเสียชีวิต เจ้าหนี้จะให้ใครชำระหนี้แทน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เจ้าของบัตรเสียชีวิต เจ้าหนี้จะให้ใครชำระหนี้แทน

นายก. เสียชีวิตและเป็นหนี้บัตรอิออนอยู่ นายก. มีแฟนแต่ไม่ได้จดทะเบียน

บทความวันที่ 10 พ.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 45772 ครั้ง


เจ้าของบัตรเสียชีวิต เจ้าหนี้จะให้ใครชำระหนี้แทน

           1.นายก. เสียชีวิตและเป็นหนี้บัตรอิออนอยู่ นายก. มีแฟนแต่ไม่ได้จดทะเบียน ปัจจุบันเลิกกันแล้ว  และมีลูก 1 คน อายุ 13  ปี  (พ่อของลูกเสียชีวติแล้ว) สอบถามว่าบัตรฯ จะฟ้องบังคับชำระหนี้กับใคร
           2.หากนายก. มีทรัพย์สินคือ รถยนต์อยู่ แต่ติดภาระหนี้ Finance อยู่ บริษัทบัตรฯ จะฟ้องยึดรถดังกล่าวได้หรือไม่
           3.หากไม่มีการชำระหนี้ ทางบริษัทฯจะดำเนินการอย่างไรกับนาย ก.เนื่องจากเสียชีวิตแล้ว และอายุความของคดีนี้มีอายุกี่ปี

คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
          1. ความรับผิดชำระหนี้บัตรเครดิตเป็นกองมรดกของนาย ก. ตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมคือบุตรของนาย ก. ถ้าบิดามารดานาย ก. ตายไปแล้ว แต่ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตนตาม ป.พ.พ.มาตรา 1600,1601
          2.รถที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟแนนซ์ เจ้าหนี้บัตรเครดิตไม่มีสิทธิฟ้องยึดรถชำระหนี้ได้ ยึดหรืออายัดได้แต่เฉพาะสิทธิการเช่าซื้อเท่านั้น
          3. อายุความที่เจ้าหนี้ของนาย ก. ฟ้องภายในกำหนด 1 ปี รับแต่เจ้าหนี้ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของนาย ก. ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1754 วรรคสาม,วรรคสี่

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1600
  ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ เว้นแต่ ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้

มาตรา 1601  ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน

มาตรา 1754 ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
            คดีฟ้องเรียกตามข้อกำหนดพินัยกรรม มิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม
           ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 193/27 แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
          ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาในวรรคก่อน ๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 18

เราอยากทราบว่าน้าเราเป็นหนี้บัตรเครดิต แต่คนตายตายไปแล้ว  หนี้สิ้นจะตกที่ใคร

โดยคุณ กรรณิกา สีมา 29 มิ.ย. 2563, 19:46

ความคิดเห็นที่ 17

พ่อเสียชีวิตได้ 2 ปี กว่า ไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีลูก1 คน ก่อนเสียชีวิตไม่มีมรดกให้ เเต่มีหนี้บัตรอยู่      ทางบริษัทฯให้ส่งใบมรณะบัตรไปให้ ตอนเเรกคิดว่าทางบริษัทฯจะทำการปิดยอดหนี้ให้ เเต่ไม่ใช่ กลายเป็นว่าทางบริษัทฯให้ไปจ่ายชำระหนี้ให้ครบ อย่างนี้เราต้องไปจ่ายหรือป่าวคะ ช่วยเเนะนำด้วยคะ
โดยคุณ จีรพร นิลทัย 2 ส.ค. 2562, 13:45

ตอบความคิดเห็นที่ 17

แฟนเสียชีวิตเป็นหนี้บัตรเคดิตจดทะเบียนสมรสไม่มีมรดก สามี บุตร ต้องชำระหนี้หรือเปล่าคับ

โดยคุณ Chumpol 22 ต.ค. 2562, 19:26

ตอบความคิดเห็นที่ 17

ไม่ต้องจ่ายค่ะ ทางธนาคารเขาทึกทักเอาเงินจากคุณในฐานะทายาท 

1. ทึกทักว่าคุณได้รับเงินมรดก จะได้เอามาชำระให้เขาก่อน หรือหากสืบทราบได้ว่าคุณได้รับเงินจากกองมรดกในภายหลังจะได้มีสิทธิ์ได้เงินชำระหนี้

2. หากคุณไม่รู้กฏหมายและกลัวจะได้หาเงินมาชำระหนี้

โดยคุณ กรรณิการ์ คำราพิช 12 ต.ค. 2562, 03:41

ความคิดเห็นที่ 16

กรณี เจ้าของบัตรเสียชีวิต มีหนี้บัตร 100,000 บาท

แต่งงานแล้ว แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีลูกด้วยกัน  

กรณีแบบนี้คัยต้องจ่ายหนี้บัตรเครดิตแทนไหมคะ

เจ้าของบัตร มี พ่อ แม่ น้อง คะ

โดยคุณ นิว 17 ก.ค. 2562, 15:22

ตอบความคิดเห็นที่ 16

ทายาทที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกต้องชำระหนี้ก่อนการแบ่งครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 14 ส.ค. 2562, 15:39

ความคิดเห็นที่ 15

เจ้าของบัตร มีหนี้บัตร100000บาท เสียชีวิตแล้ว ไม่มีลูก มีแต่พี่น้อง ญาติต้องจ่ายหนี้บัตรแทนไหมคะ

โดยคุณ พนิ 7 ก.ค. 2562, 10:54

ตอบความคิดเห็นที่ 15

หากทรัพย์มรดกที่ได้ มีจำนวนน้อยกว่าหนี้สิน หนี้ส่วนที่ค้างไม่ตกแก่ทายาท

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 25 ก.ค. 2562, 11:33

ความคิดเห็นที่ 14

สอบถาม  พ่อเสียชีวิตไปแล้ว แต่มีค้างชำระบัตรเครดิต  จำเป็นต้องชำระไหมค่ั

โดยคุณ โม 6 มิ.ย. 2562, 17:06

ความคิดเห็นที่ 13

เพื่อนผมเป็นหนี้บัตรเครดิตแต่เสียชีวิตแล้ว 

เค้าไม่มีลูก แบบนี้พ่อแม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ไหมคับ 

โดยคุณ Yosaporn 4 มิ.ย. 2562, 16:42

ตอบความคิดเห็นที่ 13

หากผู้ตายไม่มีเงินตกทอดจากการตายมาถึงพ่อกับแม่ พ่อกับแม่ก็ไม่ต้องรับผิดชอบ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 5 มิ.ย. 2562, 10:57

ความคิดเห็นที่ 12

สวัสดีค่ะ พอดีคุนแม่เสียไปแล้วประมาน 1ปี5เดือน
แต่วันนี้มีจดหมายส่งมาให้ทายาทชำระหนี้ของธนาคารแห่งหรึ่ง
ทรัพย์สินที่มีคือบ้านที่คุนแม่กู้ร่วมกับคุณน้า 
เราได้ส่งแฟกซ์ใบมรณะให้ธนาคารนี้ไปแล้ว
แต่วันนี้พึ่งมีจดหมายมา
เลยอยากทราบว่าเค้าจะฟ้องให้เราต้องขายบ้านมั้ยคะ แต่บ้านก็มีกรรมสิทธิเป็นของคุณน้าอยู่ด้วย อย่างนี้ต้องทำยังไงค้า
แล้วถ้าถูกฟ้องสามารถประนอมหนี้ได้มั้ยค้า
โดยคุณ พิชชาภา 19 พ.ค. 2562, 08:33

ความคิดเห็นที่ 11

สอบถามค่ะ พ่อกับแม่เลิกกัน ทั้งพ่อและแม่มีครอบครัวใหม่ 

หนูอยู่กับตายาย แต่ค่าใช้จ่ายหลักมาจากแม่ ต่อมาตากับยายเสียชีวิต และแม่ก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง 

หนูเรียนจบทำงานแล้ว จึงย้ายมาอยู่กับครอบครัวใหม่ของพ่อ

ปัจจุบันแม่เสียชีวิตมาได้หลายปีแล้ว (ประมาณ 4 ปี)


ล่าสุดมีจดหมายจ่าหน้าซองถึงแม่? มาที่บ้านของพ่อจากบัตรเครดิตแห่งหนึ่ง

บอกว่าแม่ติดหนี้ ให้ดำเนินการชำระ จึงอยากทราบว่า ทางครอบครัวควรทำอย่างไร

เนื่องจากพ่อไม่ได้จดทะเบียนกับแม่ และพ่อมีครอบครัวใหม่ จดทะเบียนสมรสกับแม่เลี้ยงแล้ว

หรือตัวหนูต้องชดใช้หนี้ส่วนนี้แทนคะ


ถามว่ามีมรดกอะไรไหม ก็ไม่ได้มีอะไรค่ะ เพราะแม่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง

และเงินทั้งหมดใช้ในการรักษาโรคหมดแล้ว (รู้จากสามีใหม่ของแม่ค่ะ)

แต่ได้เงินจากประกันสังคมมา (ที่แม่เคยส่งไว้) ส่วนนี้ถือเป็นมรดกหรือไม่คะ

โดยคุณ เจนจิรา 27 มี.ค. 2562, 10:21

ความคิดเห็นที่ 10

พ่อเสียชีวิตค่ะเป็นข้าราชการ...มีเงินเหลือให้แม่ใช้จ่ายประมาณ 1 แสนเศษๆ  เงินจากกบข. แต่ะ่อมีหนี้บัตรเครดิตอยํ่ประมาณสองแสน   เราต้องจ่ายหนี้แทนพ่อมั้ยค่ะ..ถ้าจ่ายต้องจ่ายเป็นก้แนหรือผ่อนจ่ายค่ะ

โดยคุณ ฝน 14 ม.ค. 2562, 11:06

ตอบความคิดเห็นที่ 10

ตามมาตรา 1601 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า  ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ตน  ส่วนเรื่องจะผ่อนจ่ายหรือจ่ายเป็นก้อนนั้นต้องตกลงกับทางเจ้าหนี้ค่ะ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 14 ก.พ. 2562, 16:39

ความคิดเห็นที่ 9

พ่อมีหนีบัตรเครดิตประมาณ150000บาทค่ะ พ่อจดทะเบียนกับแม่ และมีลูก2คน แต่ตอนนี้พอเสียแล้วค่ะ และมีจดหมายส่งทาทวงหนี้ มีจดหมายขอไกล่เกลี่ยส่งมาให้ที่บ้านค่ะ อย่างนี้ลูกหรือภรรยาจะต้องใช้หนี้แทนไหมคะ คือพ่อไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยค่ะ ไม่มีเลยจริงๆค่ะ เพราะก่อนหน้าที่พ่อเสีย พ่อป่วยเป็นอัมพฤกษ์ไม่ได้ทำงานมาประมาณ3ปีค่ะ แล้วก็เสีย แต่พ่อมีหนี้ก่อนที่พ่อจะป่วยค่ะ

โดยคุณ มณีวรรณ 27 ธ.ค. 2561, 22:26

ตอบความคิดเห็นที่ 9

ในกรณีที่กู้มาเพื่อจัดการบ้านเรือนหรือจัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับครอบครัว อุปการะเลี้ยงดูบุตร ค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร ถือเป็นหนี้ร่วมกันระหว่างสมีและภริยา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490 สามีและภริยาต้องรับผิดร่วมกันค่ะ กรณีบุตร ไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตนเองจะได้รับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1601

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 9 ม.ค. 2562, 10:03

ความคิดเห็นที่ 8

กรณีคุณพ่อเสียไปจะ 3 ปีแล้ว  และมีหนี้บัตร อิออน อยู่ประมาณ 1 แสนกว่า ทางอิออน มีใบแจ้งทางกฎหมายมาทางทายาท ซึ่งก่อนพ่อเสียไม่ได้ให้มรดกไว้ และยังไม่มีผู้จัดการมรดก อย่างนี้ผู้เป็นทายาทต้องใช้หนี้มั้ยค่ะ

โดยคุณ นรมน 3 มิ.ย. 2561, 15:50

ความคิดเห็นที่ 7

กรณีเพื่อนผมเป็นหนี้บัตรประมาณหลักแสนแล้วเสียชีวิตและมีภรายากับลูกทีจดทะเบียนสมรสแต่เหย่ากันแล้วเดือนกว่าและ

เพื่อนยังเหลือพ่อกับแม่และพี่น้องร่วมสายเลือดอยู่หลายคนอยากทราบว่าภรายากับลูกและพ่อแม่พี่น้องสายเลือดเดียวกันจะต้องจ่ายแทนหรือเปล่าคับ

โดยคุณ บุญเลิศ แสนซุ้ง 30 ต.ค. 2560, 01:42

ตอบความคิดเห็นที่ 7

เจ้าหนี้จะฟ้องทายาทของผู้ตายให้ชำระหนี้ได้ครับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา มาตรา 1600  มาตรา 1601 และ มาตรา1754

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 30 พ.ย. 2560, 11:16

ความคิดเห็นที่ 6

รบกวนสอบถามค่ะ ตอนนี้สามีตายแล้วค่ะ 

(เป็นแฟนกันมา 11 ปี และเพิ่งแต่งงานกันได้แค่ 3 เดือน)

สามีเคยจดทะเบียน แต่หย่าแล้ว มีลูก 1 คน และมาอยู่กินกับดิฉัน โดยไม่ได้จดทะเบียนค่ะ


1) ทางญาติสามีมาขอดูเอกสารการซื้อบ้านซื้อรถว่าเป็นชื่อใคร พร้อมกรมธรรม์ทั้งหมด (ทั้งหมดเป็นชื่อดิฉันคนเดียว)

เค้าจะให้ขายแล้วแบ่งเงินกัน โดยให้เหตุผลว่า เงินเดือนดิฉันคนเดียว คงไม่มีปัญหาผ่อนบ้านกับรถแน่นอน

ดังนั้น ต้องมีเงินของลูกชายเค้าด้วย ซึ่งเค้าต้องการเรียกร้องให้หลาน (ลูกชายคนตาย) อันนี้เค้ามีสิทธิ์มั้ยค่ะ

2) ทางญาติสามีจะขอเข้ามาเอาพวกกีต้า , รองเท้า , นาฬิกา , รถเก๋งเก่าๆ 1 คัน ที่บ้าน ซึ่งรวมๆแล้ว ก็มีมูลค่ากว่าแสนบาท เป็นชื่อและของ ของคนตายจริง  สมควรให้มั้ยค่ะ 

3) เงินทดแทนประกันสังคม , กองทุน , ประกัน พวกนี้คือตามกฎหมายเค้าระบุให้แม่กับลูกค้าเค้าอยู่แล้ว

ซึ่งดิฉันไม่ได้รับการแบ่ง แต่ตอนนี้ต้องมารับผิดชอยพวกค่าแชร์หรืออะไรอื่นๆแบบจิปาถะที่สร้างไว้ (ยอมจ่ายเพราะต้องทำงานที่เดียวกัน) แบบนี้ส่วนญาตสามี ร่วมรับผิดชอบได้มั้ยค่ะ

4) ก่อนสามีตาย มีเงินในบัญชีประมาณ 5 แสนกว่า สามีบอกให้ดิฉันเอาบัตรไปโอนเงินเข้าบัญชีดิฉันเพื่อใช้จ่าย (เงินนี้ครอบครัวสามียังไม่รู้)  อันนี้เค้าจะเรียกคืนมั้ยค่ะ

5) ก่อนวันที่สามีตายไม่กี่วัน มีบริษัทรับเหมา บอกว่าคนตายไปเซ็นต์สัญญาส่งมอบงาน และรับเงินมัดจำเค้ามาแล้ว ล้านนิดๆ โดยถือเอกสารมาให้ดิฉันดู พร้อมกับให้ช่วยดูด้วยว่า เค้าจะไปตามเงินดังกล่าวได้ที่ไหน พร้อมกับติดต่อใครคนอื่นได้อีก เพื่อให้ส่งของได้ทัน คือเค้าเองก็เดือดร้อน แต่ดิฉันไม่ทราบจริงๆ ว่าเค้าดิวกับที่ไหน และจ่ายเงินมัดจำไปที่ไหนบ้าง ปกติเค้าจะทำเอง คิดเอง คนเดียว แบบนีี้บริษัทจะมาทวงถามเงินจากดิฉันได้มั้ย ต้องร่วมรับผิดชอบหรือป่าว 


มีคนบอกให้กลัวว่า ถึงไม่ได้เป็นภรรยาที่จดทะเบียนและอยู่กินกันแบบพฤตินัย ก็ต้องจ่ายแทนเหมือนกัน ถูกต้องมั้ยค่ะ


ขอบคุณมากค่ะ

โดยคุณ ปริศนา 18 ต.ค. 2560, 13:57

ความคิดเห็นที่ 5

รบกวนสอบถาม สามีเป็นหนี้บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ประมาณ 22000-23000  สามีได้เสียชีวิต จดทะเบียนสมรสกัน มีบุตรด้วยกัน 2 คน คนโต อายุ 16 ปี คนเล็ก อายุ 7 ขวบ หลังจากสามีเสียได้ปีเศษ มีหนังสือมาให้ชำระหนี้แทน สามี สุดท้ายมีหมายเรียกให้ไป ขึ้นศาล อยากทราบว่า หนี้จำนวนนี้ ดิฉันต้องเป็นคนชดใช้แทนสามี หรือป่าว เพราะจดทะเบียนสมรสกัน และทางธนาคารเรียกดิฉันว่า ทายาทโดยะรรม รบกวนขอคำแนะนำด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณคุ่

โดยคุณ ทายาทโดยชอบธรรม 25 ก.ย. 2560, 14:33

ตอบความคิดเห็นที่ 5

ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน ทั้งนี้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1601 ดังนั้น คุณในฐานะที่เป็นคู่สมรส ซึ่งถือว่าเป็นทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 1629 วรรค 2 ก็ต้องนำทรัพย์มรดกมรดกของสามีที่ตกได้แก่คุณ ชดใช้ให้เจ้าหนี้ครับ แต่คุณก็ไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกนั้น 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 17 ต.ค. 2560, 14:31

ความคิดเห็นที่ 4

รบกวนสอบถามค่ะพี่เขยเสียชีวิต...แล้วพี่เขยมีหนี้บัตรเครดิตอยู่แล้วพี่เขยกับพี่สาวก็ได้จดทะเบียนกัน..หนี้บัตรเครดิตพี่สาวต้องรับผิดชอบไหมค่ะ

โดยคุณ ศศิกานต์ 22 ส.ค. 2560, 19:29

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก