การเรียกค่าเสียหายคดีละเมิด|การเรียกค่าเสียหายคดีละเมิด

การเรียกค่าเสียหายคดีละเมิด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การเรียกค่าเสียหายคดีละเมิด

หนูมีเรื่องจะรบกวนถามหน่อยค่ะ อันนี้เป็นกรณีของพ่อ

บทความวันที่ 27 มี.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 22285 ครั้ง


การเรียกค่าเสียหายคดีละเมิด

           หนูมีเรื่องจะรบกวนถามหน่อยค่ะ อันนี้เป็นกรณีของพ่อ พอดีเหตุเกิดวันที่ 25 ก.พ. พ่อขับมอไซต์ไปทางตรง มีรถกระบะขับมาอีกทาง เขาเลี้ยวมาชนพ่ออย่างแรง (พอดีทางที่คู่กรณีจะเลี้ยวเป็นร้านค้าเขาจะมาซื้อของ) พอได้รับบาดเจ็บ กรามหัก หัวเข่าสะบร้าแตก กระดูกที่สระโพกหัก ต้องผ่าตัดใส่เหล็ก ออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อวันที่ 15 มี.ค. แต่คู่กรณีก็มาเยี่ยมประจำไม่ได้ทอดทิ้ง ส่วนค่ารักษา พ่อใช้ พรบ.ของมอไซด์ 15,000 แล้วก็ใช้สิทธิ์ต้นสังกัดของพ่อค่ะ (พ่อเป็นนักการภารโรง) แล้วหนูสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีอะไรได้บ้างค่ะ (ตอนนี้พ่อยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ทราบว่าจะกลับมาเดินได้เมื่อไหร่ค่ะ)
       

คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
        คู่กรณีกระทำละเมิดตาม ป.พ.พ.มาตรา 420 ประกอบมาตรา 437 จึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีนี้เป็นการทำให้เสียหายแก่ร่างกาย อนามัย ตามมาตรา 444 , 445 เรียกค่ารักษาพยาบาล, ค่าเสื่อมสุขภาพ, ค่าขาดประโยชน์จากการทำงาน แต่จะต้องทำภายใน 1 ปี นับแต่วันรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม ป.พ.พ.มาตรา 448

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 420
  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

มาตรา 437  บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง
      ความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงผู้มีไว้ในครอบครองของตน ซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพ หรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้ หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วย

มาตรา 444 ในกรณีทำให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้น ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน ทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วย
      ถ้าในเวลาที่พิพากษาคดี เป็นพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใด ศาลจะกล่าวในคำพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีก็ได้

มาตรา 445  ในกรณีทำให้เขาถึงตาย หรือให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมาย จะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อที่เขาต้องขาดแรงงานอันนั้นไปด้วย

มาตรา 448 
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด
       แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้นไซร้ ท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8

ขอสอบถามหน่อยค่ะคือว่า เครื่องตัดหญ้าของสำนักงานเกิดสูญหายไป 5 เครื่อง ส่วนตัวหนูเพิ่งมาช่วยงานด้านกองสาธารณสุข ซึ่งตอนมาช่วยก็ไม่มีบัญชีรับมอบพัสดุแต่อย่างใดเลย ที่เห็นอยู่ก็มีเท่านัเน แต่พอ สตง.มาตรวจเครื่องหาย ไป 5 ตัว เค้าตั้งกรรมการสอบสวนหนูเพื่อให้เป็นความผิดละเมืด หนูจะตอบว่าไง ในเมื่อตอนมาช่วยงานก็ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามีเครื่องตัดหญ้ากี่ตัว ไม่มีบัญชีส่งมอบให้ด้วยซ้ำไป หนูจะผิดมั๊ยค่ะโดยคุณ แววตา 5 พ.ย. 2562, 18:35

ความคิดเห็นที่ 7

ขอบสอบถามหน่อยคะลูกชายของดิฉันถูกแจ้งข้อหาพลากผู้เยาว์แล้วฝ่ายหญิงเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 60,000 บาท ดิฉันไม่มีเงินมากพอที่จะเสียให้ เขาได้ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วมีทางออกอย่างไรบ้างคะ

โดยคุณ ลัดดาวัลย์ 20 พ.ค. 2562, 20:12

ความคิดเห็นที่ 6

สวัสดีครับผมเป็นเจ้าของอู่ครับเรื่องมีว่า

ลูกค้านำรถมาซ่อมที่อู่และช่างได้นำรถลูกค้าออกไปเกิดอุบัตเหตุขึ้นเมื่อ12/7/59ช่างเป็นฝ่ายผิดแต่รถมีปะกันปะกันก็ชดใช้ให้คู่กรณีไปแล้วและทาง

ปะกันก็มาฟ้องทางอู่โดยใช้ชื่อผิดคนเป็น

ชื่อของลูกชายซึ่งไม่ใช่เจ้าของอู่ครับโดยศาลรับฟ้อง22/6/60และนัดสืบพยานใน

วันที่14และ15/12/60อ้อลืมบอกไปเจ้า

ของรถให้การว่าได้ใช้ให้ช่างนำรถไปส่ง

ให้ครับอ้อแล้วก็มีนัดไกล่เกลี่ยเมื่อวันที่4/

9/60ทางฝ่ายเราก็บอกไปแล้วว่าผิดคน

และวันนี้ศาลมีหมายเรียกมาให้ไปพรุ่งนี้

แต่พอดีผมติดธุระไปไม่ได้จึงไม่ได้เซ็นรับ

หมายครับทางผมคิดว่าจะสู้คดีครับมีแนว

ทางใหนบ้างครับ(1)ถ้าเราจะสู้ทางอายุ

ความได้ใหมหรือมีทางอื่นๆครับขอความ

กรุณาด้วย

โดยคุณ Mongmaesod 14 ธ.ค. 2560, 16:38

ความคิดเห็นที่ 5

คือมีเรื่องจะรบกวนครับ  ผมเล่นเฟบุ๊คและผมก้อโพสอะไรของผมไปเรื่อยๆของผม อยู่ดีก็มีใครไม่รู้มาข่มขู่ผมว่า ท่าเจอผมที่ไหนจะทำร้ายร่างกายผมที่นั่น อย่างนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่า และผิดมาตราอะไร สามรเรียกค่าเสียหายได้เท่าไหร่

โดยคุณ แจ๊ค 20 ก.ค. 2557, 14:26

ความคิดเห็นที่ 4

 รบกวนสอบถามหน่อยครับพอดีว่าแฟนเพื่อนผมขี่มอไซด์ย้อนศรไปชนเด็กจนขาช่วงล่างหักแต่แฟนเพื่อนก็ได้พาไปโรงพยาบาลไปดูแลและได้ทำเรื่องเบิกพรบ.รักษาเด็กและตอนนี้พ่อแม่เด็กได้เรียกค่ารักษาพยาบาลมา 50,000 บาทแต่แฟนเพื่อนผมไม่มีเงินสดให้สามารถผ่อนชำระได้หรือไหมครับ

และพ่อแม่เด็กได้ข่มขู่แฟนเพื่อนว่าจะฟ้องร้องในข้อหาขับขี่โดยประมาทจนทำห้ผู้อื่นได้รับความบาดเจ็บไม่ทราบว่ายังฟ้องร้องได้อยู่ไหมครับ เรื่องเกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557และแบบนี้ถ้าผ่อนชำระได้ถ้าจะทำหนังสือสัญญาควรจะทำแบบไหนครับ

โดยคุณ นายสมศักดิ์ สมบัติพูนศิริ 11 ม.ค. 2557, 20:32

ความคิดเห็นที่ 3

 สอบถามเพิ่มเติมนะคะ แล้วถ้าเป็นกรณี ทรัพย์สินเสียหาย โดยรถถูกชนท้าย ในลานจอดรด   แล้วได้นำรถไปซ่อมอู่ตามข้อตกลงของประกันผู้กระทำ (รถเราประกันขาด) ระยะเวลาที่รถเราเข้าซ่อม เราไม่มีรถใช้ในการทำงาน เราสามารถฟ้องค่าทดแทน จากผู้กระทำได้ไหมคะ

โดยคุณ อัมพร 12 ต.ค. 2556, 09:08

ความคิดเห็นที่ 2

 สวัสดีคะหนูอยากสอบถามคะ
กรณีคือเจอกันคุยกันในเวบหาคู่เวบหนึ่งคะมาวันหนึ่งเค้ามาถามเราว่าเปนอะไรเสียงดูไม่ดีเลยเราก็ตอบป่าวไม่เปนอะไรแค่เครียดๆเพราะอาม่าเราป่วยอยู่ๆเค้าก็พูดขึ้นมาว่า(มีอะไรให้พี่ช่วยมั้ย) เราก็ตอบเค้าไปว่าไม่เป็นไรคะเกรงใจอีกอย่างเราไม่รู้จักกันเลยเกรงใจคะเค้าพูดต่ออีกว่า(เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ช่วยอาม่าเองเนอะ?) ด้วยเหตุผลอะไรเราไม่รู้แต่รู้ในตอนนั้นว่า(เค้ามีน้ำใจมาก) พอเค้าโอนเงินมาให้เรามาอีกสองวันเราก้โทรไปว่าถ้ามีจะคืนให้เร็วนะคะเค้าบอก(ไม่เป็นไรหรอก ถือว่าช่วยอาม่า?) เรารู้สึกว่าดีไปมั้ย?มาแบบไหนแต่เราก็คิดบวกคะ อยู่ๆก็จะมาทวงแบบกะทันหันเราก็ยังไม่มีเลยเราก็บอกตรงๆรอนิดนึงเงินยังไม่ออก(เค้าบอกว่าจะไปแจ้งความ คดีฉ้อโกง?ขู้นั้น นี้ จนเราตกใจ ว่า เอะ?เราไปฉ้อโกงตอนไหนหรอ? กรณีแบบนี้ทำยังไงดีคะ ช่วยตอบด้วยนะคะ เค้าขู่มาบ่อยมากคะ ว่าอยากเจอเรา เราก็กลัวคะ คนสมัยนี้ (ช่วยยังไง ช่วยแบบมีเงื่องำหรือป่าว?)

โดยคุณ นาโอมิ 3 ก.ค. 2556, 01:44

ความคิดเห็นที่ 1

 สวัสดีคะหนูอยากสอบถามคะ

กรณีคือเจอกันคุยกันในเวบหาคู่เวบหนึ่งคะมาวันหนึ่งเค้ามาถามเราว่าเปนอะไรเสียงดูไม่ดีเลยเราก็ตอบป่าวไม่เปนอะไรแค่เครียดๆเพราะอาม่าเราป่วยอยู่ๆเค้าก็พูดขึ้นมาว่า(มีอะไรให้พี่ช่วยมั้ย) เราก็ตอบเค้าไปว่าไม่เป็นไรคะเกรงใจอีกอย่างเราไม่รู้จักกันเลยเกรงใจคะเค้าพูดต่ออีกว่า(เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ช่วยอาม่าเองเนอะ?) ด้วยเหตุผลอะไรเราไม่รู้แต่รู้ในตอนนั้นว่า(เค้ามีน้ำใจมาก) พอเค้าโอนเงินมาให้เรามาอีกสองวันเราก้โทรไปว่าถ้ามีจะคืนให้เร็วนะคะเค้าบอก(ไม่เป็นไรหรอก ถือว่าช่วยอาม่า?) เรารู้สึกว่าดีไปมั้ย?มาแบบไหนแต่เราก็คิดบวกคะ อยู่ๆก็จะมาทวงแบบกะทันหันเราก็ยังไม่มีเลยเราก็บอกตรงๆรอนิดนึงเงินยังไม่ออก(เค้าบอกว่าจะไปแจ้งความ คดีฉ้อโกง?ขู้นั้น นี้ จนเราตกใจ ว่า เอะ?เราไปฉ้อโกงตอนไหนหรอ? กรณีแบบนี้ทำยังไงดีคะ ช่วยตอบด้วยนะคะ เค้าขู่มาบ่อยมากคะ ว่าอยากเจอเรา เราก็กลัวคะ คนสมัยนี้ (ช่วยยังไง ช่วยแบบมีเงื่องำหรือป่าว?)

โดยคุณ นาโอมิ 3 ก.ค. 2556, 01:43

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก