การทวงหนี้ค่าบัตรเครดิตของสำนักงานกฎหมาย|การทวงหนี้ค่าบัตรเครดิตของสำนักงานกฎหมาย

การทวงหนี้ค่าบัตรเครดิตของสำนักงานกฎหมาย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การทวงหนี้ค่าบัตรเครดิตของสำนักงานกฎหมาย

สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องรบกวนขอทราบข้อมูลทางกฏหมายในการชำระหนี้

บทความวันที่ 31 มี.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 71554 ครั้ง


การทวงหนี้ค่าบัตรเครดิตของสำนักงานกฎหมาย

          สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องรบกวนขอทราบข้อมูลทางกฏหมายในการชำระหนี้จากบัตรเครดิต  เนื่องจากมีน้องคนรู้จักกันได้ทำบัตรเครดิต และเป็นหนี้อยู่ประมาณ 28,000 บาท เมื่อประมาณ 2 ปี  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัท ไม่ได้มีใบแจ้งหนี้เรียกเก็บจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งเมื่อ  2 เดือนที่ผ่านมาได้มีจดหมายจากสำนักงานทนายความแห่งหนื่งได้มีจดหมายแจ้งเพื่ออดำเนินคดี และข่มขู่อายัดเงินในบัญชีของลูกค้าทุกธนาคาร ถ้าลูกค้าไม่ทำการติดต่อเพื่อขอใช้หนี้ หลังจากนั้นลูกค้าได้มีการติดต่อกลับไปที่สำนักงานแห่งนั้น  เพื่อแจ้งขอชำระเงินโดยขอเอกสารการชำระและใบเสร็จจากทางบริษัท  แต่ทางบริษัทที่ได้อ้างตัวว่าเป็นสำนักงานกฏหมายแห่งนี้กลับแจ้งกลับลูกค้าว่า  ไม่มีเอกสารอะไรให้ การชำระเงินให้นำใบแจ้งหนี้ของเดิมชำระผ่านไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส   และเก็บใบเสร็จไว้โดยงวดแรกให้จ่ายก่อน จำนวน  2.800 บาท  ซึ่งลูกค้าได้มีการชำระงวดแรก จนถึงขณะนี้เข้าเดือนที่สอง ทางสำนักงานกฏหมายแห่งนี้ได้มีการโทรติดต่อเพื่อให้ชำระเงินอีก จำนวน  2800 บาท โดยที่ผ่านมาได้มีพนักงานโดยอ้างว่ามาจากบริษัท แห่งนี้ผลัดเปลี่ยนกันโทรหาลูกค้า  เพื่อให้ชำระหนี้วันละหลายๆ รอบ พอลูกค้าไม่ได้รับ  ได้มีการส่งข้อความข่มขู่แจ้งจะยึดเงินที่ได้มีการส่งไปแล้วข้างต้น  ดิฉันจึงใคร่จะขอรับคำแนะนำและปรึกษา ในกรณีเช่นเป็น ข้อๆ ดังนี้ค่ะ
           1.เป็นไปได้หรือไม่ที่สำนักกฏหมายแห่งนี้ได้มีการรับโอนหนี้หรือซื้อหนี้จากสถาบันการเงินแห่งนี้ และถ้ามีการโอนลูกหนี้จะต้องมีการทำสัญญาใหม่ระหว่างสำนักงานแห่งนี้และลูกหนี้หรือไม่
           2. ทำไมทางสำนักงานแห่งนี้ไม่มีเอกสารใบเสร็จหลังจากที่ได้มีการชำระแล้ว และใบแจ้งหนี้ว่าเงินต้นเหลือเท่าไร่
           3. การทำจดหมาย โทรศัพท์ และส่งข้อความ แจ้งลูกค้าเพื่อข่มขู่ ลักษณะนี้ มีความผิดหรือไม่ และควรมีวิธีการจัดการอย่างไรค่ะ ในเมื่อเค้าบอกว่าเป็นทนายแต่ทำไม อาการข่มขู่ลักษณะเหมือนไม่ใช่เลย
          4. ในกรณีนี้เราสามารถเอาเอกสารที่มีอยู่แจ้งการตรวจสอบว่าสำนักงานกฏหมายแห่งนี้มีตัวตนหรือไม่ และจะต้องแจ้งไปที่ใด ขอทราบรายละเอียดด้วยค่ะ


คำแนะนำทนายคลายทุกข์
1.  การโอนสิทธิเรียกร้อง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 306  ต้องมีการบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้  หรือลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้น  คำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ต้องทำเป็นหนังสือ โดยที่ไม่ต้องไปทำสัญญากับลูกหนี้ฉบับใหม่  และเมื่อไดรับโอนหนี้มาแล้ว  ผู้รับโอนก็ต้องรีบไปทั้งสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมาย
2.  บริษัทหรือสำนักงานกฎหมายอาจจะไม่ได้ซื้อหนี้มาจากสถาบันการเงินก็ได้  บริษัทหรือสำนักงานกฎหมาย เพียงแต่รับจ้างทวงหนี้ให้กับสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียว  ดังนั้นจึงไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้คุณได้
3.  การข่มขู่หรือดูหมิ่นเหยียดหยามหรือทวงหนี้ไม่สุภาพคุณสามารถร้องไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้  หรืออาจนำคดีมาฟ้องศาลก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน  แต่หากเป็นการข่มขู่ที่เป็นการใช้สิทธิตามปกติ    ในการที่จะขอลูกหนี้ชำระหนี้  เจ้าหนี้ก็สามารถทำได้  ไม่ผิดกฎหมาย  เช่น  ข่มขู่ว่าหากไม่จ่ายจะไปฟ้องศาล  เพื่อให้ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์
4.  สำนักงานกฎหมายจะจดทะเบียนที่สภาทนายความ  ถนนราชดำเนิน  คุณสามารถตรวจสอบได้

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 306
การโอนหนี้อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าไม่สมบูรณ์ อนึ่งการโอนหนี้นั้นท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้น คำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือ

ถ้าลูกหนี้ทำให้พอแก่ใจผู้โอนด้วยการใช้เงิน หรือด้วยประการอื่นเสียแต่ก่อนได้รับบอกกล่าว หรือก่อนได้ตกลงให้โอนไซร้ ลูกหนี้นั้นก็เป็นอันหลุดพ้นจากหนี้

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 53

อยากสอบถามค่ะ ได้ติดหนี้ของโอเคแคปิคอต ได้มีการจ่ายหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 จนมา ณ ตอนนี้บริษัท ทวงหนี้ของ JMT ได้ติตต่อกลับมาว่าเป็นทางฝ่ายกฎหมายจะให้จ่ายหนี้ที่เป็นอยู่ประมาณ 14,000- โดยมีข้อเสนอลดให้เหลือ 7,200- แต่ถ้าไม่จ่ายจะโทรมายังบริษัทเพื่อให้อายัติเงินเดือนของดิฉัน ซึ่งอายุความผ่านมาแล้ว 15 ปี หนูต้องทำยังไงดีคะ

ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ น้องหนู 7 ต.ค. 2562, 16:49

ตอบความคิดเห็นที่ 53

การอายัดต้องมีคำพิพากษาจากศาลก่อนจึงจะอายัดได้ ส่วนเรื่องการโทร การเป็นหนี้เจ้าหนี้สามารถโทรตามได้เสมอไม่มีอายุความ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 4 พ.ย. 2562, 11:23

ความคิดเห็นที่ 52

สอบถามหน่อยคะ เป็นหนี้กับ citibank ready card ขอลดยอด จาก4หมื่น เป็น 25000 แต่ กำหนดจ่ายคือสิ้นเดือน และกำลังขอทำเอกสาร แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ให้ทำเอกสารขอลด และจ่ายเพิ่มมา1พัน ก่อน ค่อยเอาไปลดให้ แบบนี้จะเชื่อถือได้ไหมคะ แล้วเจ้าหน้าที่ก้อบอกต้องมียอดเงินเข้าภายใน วันอาทิดที่ 19 กค นี้ ดิฉันไม่มั่นใจเลย ปกติ จ้่ยเจ้าอื่นไม่ต้องไปจ่ายเงินดึงเรื่องไว้ก่อนอะคะ

โดยคุณ CHANYA 19 ก.ค. 2562, 11:39

ความคิดเห็นที่ 51

พอดีไปเอาโทรศัพท์ของ เอสจีแคปปิตอลมาค่ะ ตอนแรกก็ส่งปกติ แต่พอหลังๆไม่ได้ส่ง เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน ก็มีส่งบ้าง ไม่ส่งบ้าง แล้วมีใบแจ้งให้เราติดต่อกลับ เราก็ติดต่อกลับ แต่หลังจากที่เขากำหนดเวลาให้ เกินประมาณ 2 วัน พอวันนี้เขาโทรมา เข้าบอกว่าเขาบอกว่าส่งเรื่องไปแล้ว แต่ถ้ามีเงินปิด ก็จะช่วยแก้เรื่องได้ แต่เราก็บอกเขาไปว่าไม่มีเงินปิด เขาก็ตอบกลับมาว่า แล้วไปเอามาทำไม คือก็ผิดเองที่ไปเอา แต่ไม่ใช่ชื่อเรา เป็นชื่อแม่ คิดมากตรงที่เป็นชื่อแม่นี้แกละค่ะ เขาฟ้องศาลแล้วด้วย จะทำยังไงดีค่ะ

โดยคุณ Sulisa sriboonrueng 7 พ.ย. 2561, 11:07

ความคิดเห็นที่ 50

บัตเครดิตวงเงิน122000จ่ายกันเป็นปีแล้วขั้นตำตอนนี่ได้ต้น6800พออยู่ๆไม่รุ้วันไหนเงินบัตหายไปโดยไม่รุ้ตอนนี่เหลื่อ4500พอรุ้ว่าเงินหายโทไปทางบัตว่าเขาห้กไปมีการหักได้ด้วยหรือครับโดยทางเราไม่รุ้หลายเดือนแล้วเขาทำ


โดยคุณ ทวี จันทรังศรี 27 พ.ค. 2561, 18:21

ความคิดเห็นที่ 49

การที่เรามีบัตรเครดิตมีวงเงินแค่10000แต่เราตกลงไปทำประกันแล้วไห้หักเอากับบัตรเครดิตทแล่วทางประกันก้อหักเอาเกินวงเงิน10000ได้หรือไม่แต่อยากจะทราบว่าทำไหมทางบัตรเครดิตเขาถึงไห้หักเกินวงเงินครับ  10ม.ค 2018, 01.31

โดยคุณ รุ่งรัตน์ 10 ม.ค. 2561, 01:37

ความคิดเห็นที่ 48

อยากทราบค่ะ เคยเป็นหนี้บัตร อีออน ผ่อนสินค้า ประมาณ 5000 กว่า อยากปิดค่ะ เป็นหนี้มานานแล้วประมาณ 2 ปีกว่า เลยอยากสอบถามควรจ่ายหรือไม่ค่ะ ถ้าจ่ายไปจะได้รับเอกสารอะไรไหมค่ะ ว่าได้มีการชำระแล้วไม่มีหนี้ คงค้างแล้ว อยากมีโอกาสสมัครสินเชื่ออื่นๆใคร เราจะต้องมีเอกสารยืนยันว่าเราได้จ่ายแล้วไหมค่ะ เพราะที่โทรมาแจ้งจากสำนักงานกฏหมาย จ่ายที่ เซเว่น แจ้งเลขที่สัญญาเลยสงสัยค่ะ จะมีเอกสารอะไรยืนยันกลับมาหรือไม่ค่ะ กลัวจ่ายไปแล้ว หนี้สินยังคงอยู่

โดยคุณ Supansa 16 พ.ค. 2560, 01:09

ความคิดเห็นที่ 47

 รบกวนถามหน่อยนะค่ะ  คือมีหนี้บัตรอยู่40000กว่าบาท เงินเดือน13000.  ขาดส่งมา3ปีแล้ว มีฝ่ายกฎหมายติดต่อมา ว่าจะส่งเรื่องเข้าศาล และอายัดเงินเดือนและจะมีเจ้าหน้าที่มาหาที่บ้าน ถ้าไม่เจอจะมาหาที่ทำงาน  อยากทราบว่า ต้องทำอย่างไรต่อไปดีค่ะ

โดยคุณ สร้อยสุวรรณ 23 พ.ย. 2559, 14:56

ความคิดเห็นที่ 46

 เป็นหนี้ 29,000 ขาดการชำระมา3-4 ปี สักพักมีบริษัทกฏหมายทวงหนี้โทรมาเสนอลดหนี้จ่ายแค่ 14,500 บาทปิดบัญชีเลย(ปิดได้จริงหรือเปล่าครับ)รบกวนผู้รู้ด้วยครับ

โดยคุณ wit 29 ม.ค. 2559, 06:16

ตอบความคิดเห็นที่ 46

 ขอตอบค่ะ ดิฉันเป็นจนท.ทวงหนี้ สิ่งที่คุณถามมาดิฉันขอตอบว่าจ่ายได้จริง/ปิดจบบช.เลยจริงค่ะ เพราะหนี้ของคุณมันนานมาก หากเพิกเฉยและไม่มีการชำระเลยดอกเบี้ยเดินทุกวัน/ขึ้นทุกเดือน จาก 29,000ก็จะกลายเป็น99,000 ได้ค่ะหากไม่ชำระเลยเป็นปี บ.กฏหมายการทวงหนี้จึงจะไกล่เกลี่ยกับลูกหนี้ก่อนด้วยการเสนอส่วนลดปิดจบบช.เลยเพื่อหมดภาระหนี้ตรงนี้ซักทีและไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลด้วย แต่หากบ.กฏหมายการทวงหนี้เสนอส่วนลดให้แล้วยังเพิกเฉย/ไม่จ่าย/ไม่สนใจส่วนลดใดๆทั้งสิ้น บ.กฏหมายการทวงหนี้สามารถดึงบช.คุนไปฟ้องศาลและให้คุณทำยอมที่ศาลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ทีนี้คุณจะมีแต่เสียกับเสีย/เสียเวลา/เสียค่าเดินทาง/เสียค่าทำยอมศาล/แถมยังต้องชำระเต็มวงเงินโดยไม่มีการอนุโลมหรือมีส่วนลดใดๆทั้งสิ้นเหมือนที่บ.กฏหมายการทวงหนี้ได้เคยเสนอส่วนลดช่วยเหลือลูกหนี้ไว้แล้ว เพราะได้ถือว่าได้เจรจาไกล่เกลี่ยก่อนแล้ว แต่หลุดจากการเจรจานี้ก็ศาลอย่างเดียว เพราะฉะนั้นคนที่เป็นหนี้จ่ายเถอะค่ะ เมื่อยังมีโอกาส อย่าให้บช.คุนเรื่องไปถถึงศาลเลย จดหมาย บริษัทกฏหมายการทวงหนี้ ที่คุณได้รับ ไม่ใช่การข่มขู่ แต่คือการแสดงสถานะยอดคงค้างและดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น/เพื่อให้ลูกหนี้เห็นและติดต่อกลับหาจนท.จนท.ก็จะเสนอช่วยเหลือส่วนลดปิดจบบช.ให้แค่นี้ค่ะ

โดยคุณ เมโล 8 พ.ย. 2559, 11:56

ความคิดเห็นที่ 45

 ขอตอบค่ะ ดิฉันเป็นจนท.ทวงหนี้ สิ่งที่คุณถามมาดิฉันขอตอบว่าจ่ายได้จริง/ปิดจบบช.เลยจริงค่ะ เพราะหนี้ของคุณมันนานมาก หากเพิกเฉยและไม่มีการชำระเลยดอกเบี้ยเดินทุกวัน/ขึ้นทุกเดือน จาก 29,000ก็จะกลายเป็น99,000 ได้ค่ะหากไม่ชำระเลยเป็นปี บ.กฏหมายการทวงหนี้จึงจะไกล่เกลี่ยกับลูกหนี้ก่อนด้วยการเสนอส่วนลดปิดจบบช.เลยเพื่อหมดภาระหนี้ตรงนี้ซักทีและไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลด้วย แต่หากบ.กฏหมายการทวงหนี้เสนอส่วนลดให้แล้วยังเพิกเฉย/ไม่จ่าย/ไม่สนใจส่วนลดใดๆทั้งสิ้น บ.กฏหมายการทวงหนี้สามารถดึงบช.คุนไปฟ้องศาลและให้คุณทำยอมที่ศาลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ทีนี้คุณจะมีแต่เสียกับเสีย/เสียเวลา/เสียค่าเดินทาง/เสียค่าทำยอมศาล/แถมยังต้องชำระเต็มวงเงินโดยไม่มีการอนุโลมหรือมีส่วนลดใดๆทั้งสิ้นเหมือนที่บ.กฏหมายการทวงหนี้ได้เคยเสนอส่วนลดช่วยเหลือลูกหนี้ไว้แล้ว เพราะได้ถือว่าได้เจรจาไกล่เกลี่ยก่อนแล้ว แต่หลุดจากการเจรจานี้ก็ศาลอย่างเดียว เพราะฉะนั้นคนที่เป็นหนี้จ่ายเถอะค่ะ เมื่อยังมีโอกาส อย่าให้บช.คุนเรื่องไปถถึงศาลเลย จดหมาย บริษัทกฏหมายการทวงหนี้ ที่คุณได้รับ ไม่ใช่การข่มขู่ แต่คือการแสดงสถานะยอดคงค้างและดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น/เพื่อให้ลูกหนี้เห็นและติดต่อกลับหาจนท.จนท.ก็จะเสนอช่วยเหลือส่วนลดปิดจบบช.ให้แค่นี้ค่ะ

โดยคุณ เมโล 8 พ.ย. 2559, 11:56

ความคิดเห็นที่ 44

 อยากทราบว่าถ้าไม่จ่ายบัตรเคดิตมา2-3ปีแล้วของธนาคารกสิกรไทยแต่ถ้าเรามีเงินในธนาคารกสิกรไทยเลยอยากทราบว่าทางธนาคารมีสิทธิ์อายัดเงินในบัญชีเราไหมครับช่วยบอกทีครับผม

โดยคุณ สไปร์ท 18 พ.ย. 2558, 23:38

ความคิดเห็นที่ 43

 เมื่อ7-8ปีก่อนออกรถกระบะมือสอง1ตอนกับเต๊นครถ โดยเต๊นเอาเข้าไฟแนนซของไทยพานิชลิสซิ่งแต่ระยะหลังตกงานทำให้ส่งไม่ใหวจึงส่งรถคืนไทยพานิชย พนักงานรับรถคืนบอกว่าถ้ามีเอกสารอะไรไปหาไม่ต้องสนใจเราก็ไม่ได้สนใจจริงๆเพราะเป็นบ้านเช่าที่ย้ายออกมานานแล้ว แต่ตอนนี้มีสนง.กฎหมายโทรมาแจ้งให้ชำระส่วนต่างของรถคันนั้นเขาให้ชำระเดือนละ5000ก่อนวันที่27ของทุกเดือน จริงๆใจเราตั้งใจจะชำระแต่เงินเดือนแค่หกพันกว่าขอเขาแล้วว่าขอชำระเดือนละสองสามพันได้มั๊ยเขาก็ไม่ยอมเดือนแรกจึงจำใจชำระไปสี่พันเดือนที่สองชำระไปสามพันเพราะไม่มีจริงๆเดือนนี้ยังไม่ได้ชำระเพราะไม่มีจริงๆ เขาก็โทรมาทวงทั้งมือถือและโทรเข้าที่ทำงานจนเราไม่อยากรับแล้วไม่ได้จะหนีหรือผิดชำระแต่ไม่มีจริงๆเขาก็ไม้ฟัง เคยไปปรึกษาอัยการเขาบอกว่ารับเลยอแล้วบอกให้เขาไปฟ้องเอา เลยอยากถามว่าเราพูดแบบที่อัยการแนะนำได้มั๊ยแล้วเขามีสิทธิ์โทรเข้าที่ทำงานเพื่อทวงเราได้มั๊ย แล้วเราไม่ได้จะหลบแต่ไม่มีจริงๆเราจ่ายเขาเดือนละพันสองพันได้มั๊ย เขาบอกว่าเดือนแรกเราจ่ายสี่พันขาดไปพันนึงเดือนที่สองจ่ายไปสามพันขาดสองพันเดือนนี้ให้เราจ่ายแปดพันทบกับที่เราจ่ายขาดสองเดือนแรก แล้วเราจะเอาห้าพันที่ไหนมาจ่ายไม่ได้คิดหนีแต่อยากให้ลดลงเป็นเดือนละพันสองพันได้มั๊ยเราเงินเดือนแค่หกพัน แล้วเค้าโทรเข้าที่ทำงานรบกวนเราเราแจ้งความได้มั๊ยอยากทราบค่ะไม่ได้จะหนีนะคะอยากจ่ายแต่มันเยอะเกินเราไม่ใหวจะทำยังไงดีคะ รบกวนไขข้อข้องใจค่ะ

โดยคุณ ธนพร 26 ส.ค. 2558, 17:36

ตอบความคิดเห็นที่ 43

 เช่นกันค่ะ อยากทราบว่าเราต้องทำไงบ้าง 

โดยคุณ 9 ก.ค. 2559, 11:42

ความคิดเห็นที่ 42

 เช่นกันค่ะ อยากทราบว่าเราต้องทำไงบ้าง 

โดยคุณ 9 ก.ค. 2559, 11:42

ความคิดเห็นที่ 41

 และถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้โอนหนี้ให้สำนักงารกฎหมายเนี่ยมันหมายถึงยังไงรึว่าเราต้องติดแบล็กลิสรึเปล่า..?และถ้าเราจ่ายปิดบัญชีไปแล้วเราสามารถขอเอกสารยืนยันการปลดหนี้เพื่อไปทำธุรกรรมหรือขอสินเชื่อรถยนต์ได้หรือไม่ครับ

โดยคุณ ผู้ไม่รู้ 5 พ.ค. 2558, 10:43

ความคิดเห็นที่ 40

เมือประมาณ 5 ปีที่แล้ว ผม ผ่อนสินค้า อยู่ กับ บัตร อิออน และ เฟิร์สช้อย ผมโทรไปสอบถาม อิออน สอบถามเรื่องยอดค้างชำระว่ายังมีมั้ย เจ้า หน้าที่ ก็ ขอข้อมูลส่วนตัวผม และ แจ้ง กลับ มาว่า ข้อมูลผมได้ถูกสำนักงานกฏหมายดูแลอยู่ และ ให้เบอร์สำนักงานกฏหมาย 02-8637421 มา เท่า กับ ว่า ผมติดแบค์ลิส ใช่มั้ยครับ ต้องไป เจราจาและชำระหนี้ ทั้งหมด แต่ ผมจะบอกว่า ที่ ผม ต้องติดค่าบัตร เพราะ เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ผม ถูกกล่าวหาทางคดีอาญาและตกเป็นจำเลยโดยที่ไม่มีความผิด และ ช่วงนั้นผมได้ปรึกษาทนายตอนอยู่ข้างใน ทนายบอกไม่ต้องจ่ายให้ปล่อยไว้แบบนั้น พอ ผม ชนะคดีออกมา ผมก็มาถามแฟน แฟนบอกเค้าจ่ายให้หมดแล้ว แม่ยายบอก จ่ายให้หมดแล้ว แต่ พอ มาวันนี้ ผมเช็คดูกับสำนักงานใหญ่ ปรกฏว่า ผมค้างหนี้ อิออน ส่วน เฟิร์สช้อย โทรไปไม่รับวันหยุด ผม จะสอบถามว่า ในกรณีที่ผม ไม่มีปัญญาจ่ายในระหว่างที่ผมติดคดีความต้องไปอยู่ในคุก ทั้งๆๆที่ไม่ผิด ทาง สำนักงานกฎหมายเค้าจะพิจารณาอย่างไรครับในการชำระหนี้ รบกวนผู้รู้ปรึกษาด้านนี้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ อารีย์ 12 เม.ย. 2558, 14:31

ความคิดเห็นที่ 39

ผมสรุปให้เลยแล้วกัน . . . . เป็นหนี้ก็ต้องจ่ายครับ อย่าพยายามหาข้ออ้างเลยครับ ทำไมตอนต้องใช้เงิน กับตอนต้องคืนเงิน ดูต่างกันจังครับ

โดยคุณ 10 เม.ย. 2558, 11:52

ตอบความคิดเห็นที่ 39

ที่ต้องมีข้ออ้างเพราะตอนนั้นกับตอนนี้การเงินมันไม่เหมือนกันค่ะ เวลาโทรมาถามเนี่ยเคยถามบ้างมั้ยว่าคุณทำอะไรอยู่ที่เดิมมั้ย ที่ไม่จ่ายเพราะว่าอะไร ก็ไม่เคยถาม คนไม่เป็นหนี้บ้างไม่รู้หรอก

โดยคุณ เป็นหนี้ 26 เม.ย. 2560, 15:29

ตอบความคิดเห็นที่ 39

 คือ ว่า ผมพึ่งมารู้วันนี้อ่ะครับ ว่า สรุปแล้ว ที่ผ่านมา แฟน ไม่ได้จ่ายให้ แต่ ก็เลิกกันไปตั้ง 4 ปี ผมเลยมาลองเช็ควันนี้ จึงรู้ว่า ไม่ได้จ่าย และ ก็ ไม่มีเอกสารแจ้ง จากหมายศาลมาที่ ทะเบียนบ้านตามที่แจ้งไว้ ไอ้เรื่องจ่าย ผม คง ต้องจ่ายแหละครับ เพราะไม่กี่พัน ที่ค้าง แต่ ผมเพียงแค่ ปัญหาชีวิตของแต่ละคนที่ โพสก็มีที่มาที่ไป แต่ บทสรุป ทุกคนก็เข้าใจเหมือนกัน ว่า ต้องแก้ไขและไปชำระนั้นถูกต้อง เพียงแต่ที่ปรึกษาน่ะครับ ขอบคุณมากครับ ได้กำลังใจมากเลย

โดยคุณ 12 เม.ย. 2558, 14:43

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก