ถูกฟ้องทั้งที่ทำตามเงื่อนไขแล้ว|ถูกฟ้องทั้งที่ทำตามเงื่อนไขแล้ว

ถูกฟ้องทั้งที่ทำตามเงื่อนไขแล้ว

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ถูกฟ้องทั้งที่ทำตามเงื่อนไขแล้ว

ดิฉันได้ค้ำประกันเงินกู้แก่ญาติจากธนาคารแห่งหนึ่ง

บทความวันที่ 25 ก.ย. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10856 ครั้ง


ถูกฟ้องทั้งที่ทำตามเงื่อนไขแล้ว


            ดิฉันได้ค้ำประกันเงินกู้แก่ญาติจากธนาคารแห่งหนึ่ง  ซึ่งไม่เคยทราบว่าคนกู้ไม่ได้ชำระเงินงวดแกธนาคาร  มาเป็นเวลาเกือบปีเนื่องจากดิฉันย้ายที่อยู่ใหม่ (แต่ใช้เบอร์โทรเดิม)จนวันที่14สิงหา ได้รับจดหมายแจ้งจากทนาย  (ส่งมาที่บ้านตามภมิลำเนาเดิมที่ย้ายมา) ให้ไปติดต่อชำระยอดเงินกู้ที่เหลือทั้งหมดแก่ธนาคารดังกล่าว  หรือไม่ก็ติดต่อกลับทนายตามที่อยู่ที่ให้ไว้ภายใน 12 วัน นับจากวันที่เซ็นรับจดหมายดิฉันอยู่ไกลจากธนาคารมาก จึงโทรไปติดต่อไม่ได้ไปเอง เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าให้บอกคนกู้มาติดต่อก่อน  ดิฉันจึงแจ้งคนกู้ให้ไปติดต่อธนาคารซึ่งเขาไปติดต่อวันที่ 17 สิงหาคม  ธนาคารแจ้งว่าไม่ต้องชำระหมดกก็ได้ แต่ให้ชำระยอดค้างทั้งหมด แล้วต่อไปก็ชำระค่างวดปกติ  ส่วนเรื่องทนายธนาคารจะแจ้งไม่ให้ส่งฟ้อง วันที่ 21 สิงหาคม คนกู้ได้นำเงินที่ค้างชำระไปชำระตามที่ธนาคารแจ้งยอดมา
            จากนั้นเรื่องก็เงียบไป จนวันที่ 17กันยายน ดิฉันได้รับหมายศาลให้ไปขึ้นศาล เนื่องจากทนายฟ้องว่าได้ออกจดหมายแจ้งแล้วแต่ดิฉันกับผู้กู้เพิกเฉยไม่มีการติดต่อใดเลย  ดิฉันจึงโทรถามธนาคาร ธนาคารแจ้งว่าคนกู้มาติดต่อชำระแล้ว  แต่ธนาคารดึงเรื่องไม่ทันทนายได้ยื่นฟ้องไปก่อนแล้ว  ส่วนทนายก็แจ้งว่าทางธนาคารไม่แจ้งมา  เรื่องนี้ธนาคารแนะนำทางแก้ปัญหาคือให้ปิดปัญชีและรับผิดชอบค่าทนาย 5,500 บาท แล้วก็จะถอนฟ้องไม่ต้องไปขึ้นศาล ส่วนทนายแจ้งว่าอย่างไรต้องไปขึ้นศาลให้ได้  แล้วค่อยตกลงกัน ดิฉันต้องทำอย่างไรดีกับคดีนี้เนื่องจากไม่อยากไปศาลไม่อยากเสียค่าทนาย แล้วที่สำคัญก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อจดหมายของทนายตามที่ถูกฟ้องแล้ว เอกสารที่ทนายส่งมาก็ไม่ได้ระบุจำนวนเงินล่าสุดที่คนกู้ไปชำระวันที่ 21สิงหาคม แต่สำนวนถึงวันฟ้องระบุวันที่ 9 กันยายน ซึ่งก็หลังวันชำระ   


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
          คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชำระหนี้ทางแพ่งดังกล่าวเมื่อธนาคารเจ้าหนี้ฟ้องร้องบังคับให้ลูกหนี้และผู้ค้ำประกันรับผิดชำระหนี้แล้ว ถ้าสิทธิเรียกร้องแห่งหนี้ยังไม่ขาดอายุความที่ลูกหนี้จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพื่อปฏิเสธการชำระหนี้แล้ว ถ้าสิทธิเรียกร้องร้องนั้นได้แต่อย่างใดแล้ว ลูกหนี้และผู้ค้ำประกันควรไปศาลในวันนัดพิจารณาเพื่อทำการไกล่เกลี่ยตกลงประนีประนอมหนี้กับโจทก์และศาลพิพากษาตามยอมต่อไปตามความมาตรา 25 แห่ง พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

I found this post very interesting and informative. Thank you for sharing your special thoughts with us. My site: golf betting sites

โดยคุณ golf betting 13 ก.ค. 2566, 15:04

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก