วันโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน|วันโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน

วันโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

วันโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน

บกวนถามทีมทนายคลายทุกข์เกี่ยวกับการซื้อบ้านจัดสรรค่ะ

บทความวันที่ 20 ก.ย. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 12346 ครั้ง


วันโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน


          รบกวนถามทีมทนายคลายทุกข์เกี่ยวกับการซื้อบ้านจัดสรรค่ะ เนื่องจากเป็นบ้านหลังแรกและไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อบ้านมาก่อนเลย มีความกังวลร้อยแปดว่าบ้านจะไม่เรียบร้อย จึงขอถามดังนี้ค่ะ
         1. กรณีที่บ้านเสร็จและทางโครงการฯ แจ้งให้เข้าไปตรวจรับบ้าน หากบ้านไม่เรียบร้อยเราไม่โอนได้ไหมคะ?
         2. หากทางโครงการแจ้งวันตรวจรับบ้านมาแล้ว แต่ ณ วันนั้นยังไม่ได้ติดมิเตอร์น้ำและไฟ เราสามารถปฏิเสธการตรวจรับ หรือร้องขอให้โครงการติดให้ก่อนตรวจรับได้หรือไม่คะ? เพราะในสัญญาจะซื้อจะขายระบุว่าหากในวันนัดตรวจรับผู้จะซื้อไม่มา ให้ถือว่าผู้จะซื้อต้องรับโอนตามสภาพ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ (ในสัญญาฯระบุว่าวันที่ 29/9/55) อย่านี้เราไม่โอนตามวันที่ระบุในสัญญาฯได้หรือไม่คะ?
         3. กรณีที่โครงการได้แก้ไขบ้านในครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 แล้ว ปรากฎว่ายังไม่เรียบร้อยอีก จนถึงวันกำหนดโอนหรือเลยวันกำหนดโอนในสัญญาจะซื้อจะขาย ทางโครงการจะหาว่าเราเป็นผู้ผิดสัญญาฯ ได้หรือไม่คะ? และดิฉันต้องดำเนินการอะไรหรือไม่อย่างไรคะ?


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
         หากบ้านซึ่งเป็นวัตถุแห่งสัญญาสร้างเสร็จไม่เป็นที่เรียบร้อย ตามข้อ 1 และข้อ 2 อันเป็นเรื่องที่ผู้ขายกระทำการฝ่าฝืนข้อซึ่งสัญญาจะซื้อขาย ท่านชอบที่จะปฎิเสธการรับโอนและบอกกล่าวให้ผู้ขายจัดการให้ในคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและผู้ขายไม่จัดการแก้ไขหรือติดตั้งมาตรวัดน้ำและไฟภายในกำหนด ผู้ขายจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาจะซื้อขาย ท่านมีสิทธิปฏิเสธการรับโอนในวันนัดนั้นได้ และไม่ถือว่าท่านเป็นฝ่ายผิดนัดผิดสัญญาเพราะเหตุที่ทางฝ่ายผู้ขายไม่ชำระหนี้ในส่วนของตนที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขายซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนกัน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 369 ประกอบมาตรา 211
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

We have a site for sports games. You must be interested.

โดยคุณ golf betting 13 ก.ค. 2566, 15:06

ความคิดเห็นที่ 1

สวัสดีค่ะ


ดิฉันขอเรียนปรึกษา ทางโครงการนัดโอนกรรมสิทธิ์บ้านภายในวันที่29/05/59 แต่บ้านยังสร้างไม่เสร็จจึงมาโอนได้ภายใน 20/06/59 ในสัญญาซื้อขายบอกว่าผู้จะขายยินดีให้ผู้จะซื้อปรับเป็นรายวัน วันละ150 บาท ดิฉันสอบถามไปทางโครงการ ตอนที่สนง.ใหญ่โครงการเข้ามาประชุมลูกบ้านครั้งแรก เมื่อ 18/03/61 ดิฉันเลยกลับมาอ่านคู่สัญญาอย่างละเอียดอีกครั้ง และสอบถามไปยังโครงการเค้าแจ้ากลับมาว่าเวลามันล่วงเลยมาถึงปี61แล้ว ทางเราไม่สามารถเรียกร้องค่าปรับกับทางโครงการได้ ถึงมันจะเป็นเงินไม่เยอะแต่ดิฉันก็มองเป็นประเด็นที่ว่า ไม่ได้รับความยุติธรรมค่ะ เลยอยากเรียนถามท่านทนายผู้มีความรู้แนะนำหน่อยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ นางทัศนีย์ สาลีนาค 19 พ.ค. 2561, 09:57

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก