อ้างเหตุในการยกเลิกสัญญาฟิตเนส|อ้างเหตุในการยกเลิกสัญญาฟิตเนส

อ้างเหตุในการยกเลิกสัญญาฟิตเนส

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อ้างเหตุในการยกเลิกสัญญาฟิตเนส

ดิฉันเป็นสมาชิกของฟิตเนสแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เข้าไปใช้บริการของสถานฟิตเนส

บทความวันที่ 21 พ.ย. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 11011 ครั้ง


อ้างเหตุในการยกเลิกสัญญาฟิตเนส

   
           ดิฉันเป็นสมาชิกของฟิตเนสแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เข้าไปใช้บริการของสถานฟิตเนสหลายเดือนแล้ว และดิฉันได้ทำเรื่องหยุดพักการเล่นไว้ 6 เดือน แต่ว่ายังคงต้องเสียค่ารักษาสถานะภาพอยู่ ซึ่งตัวดิฉันเองไม่อยากเป็นสมาชิกแล้วต้องการที่จะยกเลิกไปเลย  แต่ว่ายังติดสัญญาอยู่อีก 6 เดือน  ทั้งนี้จากสถานการณ์น้ำท่วม ทางฟิตเนสไม่สามารถที่จะให้บริการกับลูกค้าได้ โดยการแจ้งผ่าน SMS ซึ่งดิฉันสามารถนำเหตุการณ์นี้มาเป็นข้ออ้างในการขอยกเลิกการเป็นสมาชิกได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
           ผู้ที่ใช้สิทธิเลิกสัญญาได้นั้นจะต้องเป็นผู้มีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ไม่ใช่ว่าจะใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ตามอำเภอใจ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาจากสัญญาให้บริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพว่ามีข้อสัญญาใดที่ระบุเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการให้สิทธิแก่ผู้รับบริการบอกเลิกสัญญาได้ก่อนครบกำหนดสัญญา หากผู้ให้บริการไม่สามารถที่จะเปิดบริการแก่ผู้รับบริการคู่สัญญาเนื่องจากเกิดภัยพิบัติหรือเหตุสุดวิสัยไว้หรือไม่ และถ้าไม่มีข้อความตอนใดเลยระบุข้อตกลงในทำนองดังกล่าวไว้เช่นนี้ ท่านไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ก่อนครบกำหนดเวลาที่ตกลงกัน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 386 ทางแก้ท่านควรตกลงเลิกสัญญากับผู้ให้บริการโดยสมัครอันเป็นกรณีที่สามารถกระทำได้
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก