ขอคืนเงินจองอาคารพาณิชย์|ขอคืนเงินจองอาคารพาณิชย์

ขอคืนเงินจองอาคารพาณิชย์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ขอคืนเงินจองอาคารพาณิชย์

เนื่องจากทางครอบครัวสนใจอาคารพาณิชย์ที่หน้าหมู่บ้าน จึงเข้าไปคุยกับทางโครงการ

บทความวันที่ 17 พ.ย. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 12607 ครั้ง


ขอคืนเงินจองอาคารพาณิชย์


       เนื่องจากทางครอบครัวสนใจอาคารพาณิชย์ที่หน้าหมู่บ้าน  จึงเข้าไปคุยกับทางโครงการ  และได้ทำการจองเป็นเงิน 50,000 บาท ค่าทำสัญญา 150,000 บาท ผ่อนดาวน์เดือนละ 50,000 บาท  เป็นเวลา 10 เดือน แต่การตกลงกันระหว่างทางผู้จะซื้อกับผู้จะขาย เป็นดังนี้ จ่ายเงินก้อนแรก 300,000 บาท (เงินจอง 50,000 บาท + ค่าทำสัญญา 150,000 บาท + เงินดาวน์ 100,000 บาท) หลังจากนั้นอีก 4 เดือนนับจากที่จ่ายก้อนแรก  ต้องจ่ายอีก 300,000 บาท  พร้อมกับทำเรื่องการขอสินเชื่อกับทางธนาคารเบื้องต้น  โดยมีข้อแม้ในสัญญาว่าว่าหากยื่นกู้เบื้องต้นไม่ผ่าน (กู้ได้น้อย) ทางโครงการจะคืนเงินให้ทั้งหมด  ซึ่งพอจะสรุปในเบื้องต้นได้แล้วว่าไม่ผ่าน  ทางเราจะสามารถเอาเงินคืนได้ทั้งหมดไหมคะ (สิ่งปลูกสร้างยังไม่แล้วเสร็จ) ตอนนี้เครียดมากเลยบ้านก็ท่วม เงินก็อาจจะสูญ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
         กรณีที่ทางครอบครัวของท่านเข้าทำสัญญาจะซื้อขายอาคารพาณิชย์กับทางโครงการโดยได้วางเงินจองไว้เป็นจำนวน 50,000 บาท ในวันทำสัญญาเงินจองจำนวน 50,000 บาทนี้เป็นเงินมัดจำ อันเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญาจะซื้อขายได้ทำกันขึ้นแล้วและย่อมเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วยตาม ป.พ.พ.มาตรา 377 และเมื่อข้อเท็จจริงได้ปรากฎว่าคู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายเป็นข้อสัญญาที่ผู้ขายจะคืนเงินทั้งหมดที่ผู้ซื้อจ่ายมาคืนให้แก่ผู้ซื้อ กรณีที่การขอสินเชื่อกู้ยืมไม่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร ข้อสัญญาดังกล่าวมีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญา และเมื่อข้อสัญญานั้นไม่ได้ระบุชัดแจ้งว่า จะคืนเงินที่จ่ายมาจำนวนเท่าใดคืนให้แก่ผู้ซื้อ กรณีจึงต้องตีความข้อสัญญาดังกล่าวไปตามความประสงค์ในทางสุจริต ผู้ขายจึงจำต้องคืนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายมาทั้งหมดกลับคืนให้แก่ผู้ซื้อพร้อมดอกเบี้ยเพื่อการกลับคืนสู่ฐานะเดิมตาม ป.พ.พ.มาตรา 368 ดังนั้น ทางครอบครัวของท่าน จึงเรียกร้องหรือฟ้องบังคับให้โครงการจัดการคืนเงินที่จ่ายทั้งหมดได้ตามสัญญา
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก