เศษแก้วบนปากขวด|เศษแก้วบนปากขวด

เศษแก้วบนปากขวด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เศษแก้วบนปากขวด

เมื่อวานผมได้ไปซื้อนมมา 2 แพค ที่โลตัสรังสิต ผลปรากฏว่า

บทความวันที่ 7 ต.ค. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10569 ครั้ง


เศษแก้วบนปากขวด


           เมื่อวานผมได้ไปซื้อนมมา 2 แพค  ที่โลตัสรังสิต ผลปรากฏว่า เปิดไป 10 ขวด มีเศษแก้วทั้ง10 ขวด  เลยครับ เศษแก้วนี้มันอยู่ตรงขอบฝาจีบเป็นเศษแก้วละเอียดเล็กๆ ตอนนี้เหลืออยู่ 2 ขวด  ไม่กล้าที่จะเอากินเลยครับ  เพราะขวดแรกไม่สนใจอะไร กินไปแถมบาดปาดซะด้วย  เลยลองเปิดขวด 2 และ 3 และลองเปิดแพคใหม่ก็มีตลอด  แล้วแบบนี้ความปลอดภัยจะมีให้แก่ผู้บริโภคไหมครับ  ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับ  ถ้าต้องการจะเอาหลักฐานเพิ่มเติมยินดีให้เสมอนะครับ 2 ขวดที่เหลือไม่กล้ากินแล้วครับ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ  ทนายคลายทุกข์
         เมื่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มดังกล่าวอันเป็นสินค้า เกิดเป็นเศษแก้วบนปากขวด เมื่อบริโภคแล้วทำให้ท่านซึ่งเป็นผู้บริโภคดื่มกินและบาดปากเสียหายแก่ร่างกาย ท่านจึงเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย มีสิทธิยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อ สคบ. ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าตามที่เห็นสมควรและจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคต่อไปตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค 2522 มาตรา 20(2)

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก