ประกันฟัน|ประกันฟัน

ประกันฟัน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ประกันฟัน

ได้ทำประกันฟันกับบริษัทประกันแห่งหนึ่งไว้ โดยที่จ่ายเงินเป็นงวดๆ

บทความวันที่ 29 มิ.ย. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 11957 ครั้ง


ประกันฟัน

 

         ได้ทำประกันฟันกับบริษัทประกันแห่งหนึ่งไว้  โดยที่จ่ายเงินเป็นงวดๆ ละประมาณ 278 บาท  ช่วงแรกได้ไปใช้บริการทำฟันไปแล้วประมาณ 2000 บาท ก็เห็นว่าไม่ค่อยได้ไปใช้บริการบ่อยนักจึงขอยกเลิกทำประกัน  ทางบริษัทก็ให้ยกเลิกแต่ต้องจ่ายเงินให้ครบงวดที่ทำสัญญาไว้ ดิฉันก็ได้จ่ายไปแล้ว รวมทั้งหมดที่จ่ายให้บริษัทไปเป็นเงิน 4000 บาทได้ ซึ่งใช้บริการทำฟันจริงๆ 2000 บาท  แต่ช่วงที่ขอยกเลิกสัญญาบริษัทได้โทรมาให้จ่ายค่างวด 2 ครั้ง ค่างวด 278+ค่าถวงถาม 500 จำนวน 2 ครั้ง แต่ดิฉันจ่ายแค่ค่าประกันฟันไป 278*2 งวด เท่านั้น ทางบริษัทก็มีจดหมายเรียกเก็บเงินค่าติดตามถวงถามอยู่เป็นประจำ จนล่าสุด บอกถ้าไม่จ่ายเงินจะแจ้งทางกฎหมายให้ดำเนินคดี  จึงอยากทราบว่าแบบนี้บริษัทสามารถดำเนินคดีกับดิฉันได้หรือเปล่าค่ะ  

 

คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
           แม้ว่าการที่ท่านเข้าทำสัญญาประกันฟัน จะไม่ใช่เป็นการซื้อสินค้า อันจะทำให้เป็นผู้เช่าซื้อ แต่ย่อมเป็นกรณีที่ท่านเป็นผู้ได้รับบริการจากบริษัทคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ให้บริการทำฟันแก่ท่านตามสัญญาประกันฟัน จึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจ และท่านจึงเป็นผู้บริโภค สิทธิและหน้าที่นอกจากจะมีนิติสัมพันธ์กันตามสัญญาประกันฟันที่ทำไว้แล้ว แต่ยังต้องอยู่ภายใต้บังคับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค 2522 และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2551 ด้วย ดังนั้น จึงต้องพิจารณาข้อตกลงแห่งสัญญาประกันที่ท่านได้ทำกับบริษัทว่าท่านเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่อย่างไร ที่บริษัทสามารถฟ้องเป็นคดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ อันเป็นคดีผู้บริโภคต่อไป
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก