ขอคืนเงินดาวน์บ้าน|ขอคืนเงินดาวน์บ้าน

ขอคืนเงินดาวน์บ้าน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ขอคืนเงินดาวน์บ้าน

ผมจองบ้านไว้ ทำสัญญาไปแล้วเริ่มผ่อนดาวน์งวดแรกวันที่ 30 ก.ค 53

บทความวันที่ 8 ก.พ. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 14640 ครั้ง


ขอคืนเงินดาวน์บ้าน

          ผมจองบ้านไว้ ทำสัญญาไปแล้วเริ่มผ่อนดาวน์งวดแรกวันที่ 30 ก.ค 53 จนถึงวันที่ 30 ธ.ค 53 เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท พร้อมเงินทำสัญญาอีก 10,000 บาท รวม 70,000 บาท โดยหลักแล้วถ้าผ่อนดาวน์หมดแล้ว บ้านต้องพร้อมเข้าอยู่ใช่หรือไม่  จนถึงปัจจุบันบ้านยังสร้างไม่เสร็จ ณ วันที่ 4/2/54 ในฐานะผู้ซื้อมีสิทธิ์เรียกเงินดาวน์+เงินทำสัญญาคืน พร้อมดอกเบี้ยกับโครงการหมู่บ้านได้หรือไม่ ในกรณีที่ไม่ต้องการบ้านแล้วเพราะทำให้เกิดความเสียหาย และเวลาไม่เป็นไปตามที่ตกลง ทางผู้ซื้อต้องดำเนินการอย่างไรกับโครงการ เพื่อขอคืนเงินดาวน์ครับ

คำแนะนำสำนักงานทนายความ  ทนายคลายทุกข์
            หากวัตถุประสงค์แห่งสัญญาจองบ้านที่ท่านได้ทำไว้กับทางโครงการ โดยเจตนาที่คู่สัญญาได้แสดงไว้จะเป็นผลสำเร็จได้ ก็แต่ด้วยการชำระหนี้ ณ เวลาที่กำหนด หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และกำหนดเวลาหรือระยะเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปโดยทางโครงการยังสร้างบ้านที่ท่านได้ทำสัญญาจองซื้อบ้านไว้ไม่แล้วเสร็จ อันเป็นการไม่ชำระหนี้ ย่อมเป็นเรื่องที่ท่านซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจองซื้อบ้านนั้น และเรียกเงินที่ได้ชำระก่อนล่วงหน้านั้นได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 388

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 388
  ถ้าวัตถุที่ประสงค์แห่งสัญญานั้น ว่าโดยสภาพหรือโดยเจตนาที่คู่สัญญาได้แสดงไว้ จะเป็นผลสำเร็จได้ก็แต่ด้วยการชำระหนี้ ณ เวลามีกำหนดก็ดี หรือภายในระยะเวลาอันใดอันหนึ่งซึ่งกำหนดไว้ก็ดี และกำหนดเวลาหรือระยะเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้ชำระหนี้ไซร้ ท่านว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได้ มิพักต้องบอกกล่าวดังว่าไว้ในมาตราก่อนนั้นเลย
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

ขอคืนเงินดาวน์บ้าน

ผมจองบ้านไว้ ทำสัญญาไปแล้วเริ่มผ่อนดาวน์งวดแรกวันที่  ก.พ 54จนถึงวันที่ 30 มิ.ย 54 เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมเงินทำสัญญาอีก 15,000 บาท โดยประมาณรวม 32,000 บาท โดยหลักแล้วถ้าผ่อนดาวน์หมดแล้ว 30/6/11 บ้านต้องพร้อมเข้าอยู่ใช่หรือไม่ จนถึงปัจจุบันบ้านยังสร้างไม่เสร็จ ณ วันที่ 26/9/54 ในฐานะผู้ซื้อมีสิทธิ์เรียกเงินดาวน์+เงินทำสัญญาคืน พร้อมดอกเบี้ยกับโครงการหมู่บ้านได้หรือไม่ ในกรณีที่ไม่ต้องการบ้านแล้วเพราะทำให้เกิดความเสียหาย และเวลาไม่เป็นไปตามที่ตกลง ทางผู้ซื้อต้องดำเนินการอย่างไรกับโครงการ เพื่อขอคืนเงินดาวน์ครับ
ล่าสุดยังไม่มีความคืบหน้าบอกผลัดไปเรื่อย ขณะนี้บ้านที่เช่าอยู่เขาก็ขายได้แล้วเพราะเคยแจ้งว่าผมจะย้ายออกประมาณเดือน สิงหา หรือ กันยา 54

โดยคุณ กบ 27 ก.ย. 2554, 04:53

ความคิดเห็นที่ 2

ขอคืนเงินดาวน์บ้าน

ผมจองบ้านไว้ ทำสัญญาไปแล้วเริ่มผ่อนดาวน์งวดแรกวันที่ 30 ก.พ 54จนถึงวันที่ 30 ธ.ค 53 เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมเงินทำสัญญาอีก 15,000 บาท รวม 40,000 บาท โดยหลักแล้วถ้าผ่อนดาวน์หมดแล้ว บ้านต้องพร้อมเข้าอยู่ใช่หรือไม่ จนถึงปัจจุบันบ้านยังสร้างไม่เสร็จ ณ วันที่ 30/6/54 ในฐานะผู้ซื้อมีสิทธิ์เรียกเงินดาวน์+เงินทำสัญญาคืน พร้อมดอกเบี้ยกับโครงการหมู่บ้านได้หรือไม่ ในกรณีที่ไม่ต้องการบ้านแล้วเพราะทำให้เกิดความเสียหาย และเวลาไม่เป็นไปตามที่ตกลง ทางผู้ซื้อต้องดำเนินการอย่างไรกับโครงการ เพื่อขอคืนเงินดาวน์ครับ
 

โดยคุณ กบ 27 ก.ย. 2554, 04:40

ความคิดเห็นที่ 1

อยากทราบขั้นตอนการขอรับเงินดาวน์คืนจากโครงการแรก หลังจากทำสัญญาจองใหม่กับโครงการอื่น (ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ที่ต้องทำสัญญาจองใหม่กับโครงการอื่น)

ขอผู้รู้ หรือมีประสบการณ์ โปรดช่วยแนะนำ และขอขอบคุณล่วงหน้า ณ ที่นี้ สำหรับความกรุณา

โดยคุณ Autopilot 7 มิ.ย. 2554, 06:22

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก