อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการทวงหนี้ /ธนาคารธนชาต รุ่น 1|อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการทวงหนี้ /ธนาคารธนชาต รุ่น 1

อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการทวงหนี้ /ธนาคารธนชาต รุ่น 1

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการทวงหนี้ /ธนาคารธนชาต รุ่น 1

บริษัท เทรนนิ่ง โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม

บทความวันที่ 5 เม.ย. 2564, 17:09

มีผู้อ่านทั้งหมด 2431 ครั้ง


อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการทวงหนี้  /ธนาคารธนชาต รุ่น 1

                บริษัท เทรนนิ่ง โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด  เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับธนาคารธนชาต  โดยจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น  รุ่นละ 200 คน โดยรุ่นที่ 1  วันที่ 3 เมษายน 2564  รุ่นที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2564  โดยผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเป็นหน่วยงาน  Collection ติดตามทวงหนี้ (รถยนต์) ภาคสนาม  และโทรศัพท์  สถานที่อบรมห้องสัมมนา ณ ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ (จตุจักร) ชั้น 7

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก