อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการทวงหนี้/oneplus services|อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการทวงหนี้/oneplus services

อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการทวงหนี้/oneplus services

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการทวงหนี้/oneplus services

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564 บริษัท วันพลัส เซอร์วิสเซส จำกัด ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์

บทความวันที่ 29 มี.ค. 2564, 15:31

มีผู้อ่านทั้งหมด 1100 ครั้ง


อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการทวงหนี้/oneplus services

           เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564  บริษัท วันพลัส เซอร์วิสเซส จำกัด ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการทวงหนี้


          สนใจเชิญ อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้  กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้  หลักสูตรป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร  หรือหลักสูตรอื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-9485700     

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก