อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมาย/ธนาคารแห่งประเทศไทย|อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมาย/ธนาคารแห่งประเทศไทย

อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมาย/ธนาคารแห่งประเทศไทย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมาย/ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม

บทความวันที่ 2 พ.ย. 2563, 16:59

มีผู้อ่านทั้งหมด 1000 ครั้ง


อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมาย/ธนาคารแห่งประเทศไทย

             วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมาย  ณ ห้อง Auditorium อาคาร 1 ชั้น 1 วัตถุประสงค์ของการอบรมสัมมนาเพื่อรับมือกับการทวงหนี้้ให้ถูกกฎหมาย และทราบวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก