อบรมสัมมนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ /กรุงไทย รุ่น 2|อบรมสัมมนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ /กรุงไทย รุ่น 2

อบรมสัมมนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ /กรุงไทย รุ่น 2

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ /กรุงไทย รุ่น 2

  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เชิญอ.เดชา  กิตติวิทยานันท์

บทความวันที่ 16 ก.ค. 2561, 13:51

มีผู้อ่านทั้งหมด 1558 ครั้ง


อบรมสัมมนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ /กรุงไทย รุ่น 2

            เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เชิญอ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รุ่น 2 ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสวนมะลิ ณ ห้องอบรม 901 ชั้น 9 มีผู้เข้าร่วมฟังการอบรมสัมมนา ประมาณ 75 คน 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก