อบรมสัมมนา หลักสูตรกฎหมายแรงงานฯ /สันนิบาตสหกรณ์(วันที่ 15 ธ.ค.60)|อบรมสัมมนา หลักสูตรกฎหมายแรงงานฯ /สันนิบาตสหกรณ์(วันที่ 15 ธ.ค.60)

อบรมสัมมนา หลักสูตรกฎหมายแรงงานฯ /สันนิบาตสหกรณ์(วันที่ 15 ธ.ค.60)

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา หลักสูตรกฎหมายแรงงานฯ /สันนิบาตสหกรณ์(วันที่ 15 ธ.ค.60)

 วันที่ 13-15 ธันวาคม พ.ศ.2560 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนา

บทความวันที่ 17 ธ.ค. 2560, 13:53

มีผู้อ่านทั้งหมด 2214 ครั้ง


อบรมสัมมนา หลักสูตรกฎหมายแรงงานฯ /สันนิบาตสหกรณ์(วันที่ 15 ธ.ค.60)

             วันที่ 13-15 ธันวาคม พ.ศ.2560 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร กฎหมายแรงงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่องานสหกรณ์  ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย บรรยายโดย อ.เดชา กิตติิวิทยานันท์ วิทยากรฝึีกอบรมนักทวงหนี้และกฎหมาย มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาประมาณ 90 ท่าน รายละเอียดหัวข้อบรรยายมีดังนี้
1. คำนิยามเกี่ยวกับนายจ้างลูกจ้าง
2. ผู้ว่าจ้าง
3. ค่าจ้างและค่าตอบแทนต่างๆ
4. ค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ
5. การทำสัญญาจ้างแรงงาน
6. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
7. สาระสำคัญที่ควรมีในสัญญาว่าจ้าง 
8. ข้อสัญญาที่เป็นการได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร
9. การออกจดหมายเตือนลูกจ้างที่กระทำความผิด
10. การพักงาน ลูกจ้างที่สงสัยว่ากระทำผิด
11. ขั้นตอนการดำเนินคดีทางวินัยและการลงโทษลูกจ้าง
12. การเลิกจ้างลูกจ้างในกรณีกระทำความผิด
13. การเลิกจ้างในกรณีลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดหรือเกษียณอายุ
14. ขั้นตอนการร้องเรียนของลูกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงาน
15. การฟ้องร้องดำเนินคดีแรงงานในชั้นศาล
16. การเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
17. การเลิกจ้างลูกจ้างโดยเป็นธรรม
ท่านใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฎหมาย  หลักสูตร กฎหมายทวงหนี้ กฎหมายแรงงาาน  กฎหมายสินเชื่อ  หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-9485700

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก