อบรมสัมมนา การบังคับคดีกับลูกหนี้ตามกฎหมายใหม่/กลุ่มสหกรณ์สระบุรี|อบรมสัมมนา การบังคับคดีกับลูกหนี้ตามกฎหมายใหม่/กลุ่มสหกรณ์สระบุรี

อบรมสัมมนา การบังคับคดีกับลูกหนี้ตามกฎหมายใหม่/กลุ่มสหกรณ์สระบุรี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา การบังคับคดีกับลูกหนี้ตามกฎหมายใหม่/กลุ่มสหกรณ์สระบุรี

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

บทความวันที่ 26 พ.ย. 2560, 17:04

มีผู้อ่านทั้งหมด 2444 ครั้ง


อบรมสัมมนา การบังคับคดีกับลูกหนี้ตามกฎหมายใหม่/กลุ่มสหกรณ์สระบุรี

           เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร "การบังคับคดีกับลูกหนี้ตามกฎหมายใหม่"  ณ ภูธาราฟ้า จ.นครราชสีมา  
           ท่านใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตรกฎหมายทวงถามหนี้, หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้, หลักสูตรสินเชื่อ, หลักสูตรการสืบสวนและสอบสวนการทุจริตภายในองค์กร   สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9485700

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก