กม.ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหนี้ฯ/การเคหะแห่งชาติ|กม.ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหนี้ฯ/การเคหะแห่งชาติ

กม.ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหนี้ฯ/การเคหะแห่งชาติ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

กม.ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหนี้ฯ/การเคหะแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560 การเคหะแห่งชาติ เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์

บทความวันที่ 12 มิ.ย. 2560, 16:44

มีผู้อ่านทั้งหมด 9297 ครั้ง


กม.ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหนี้ฯ/การเคหะแห่งชาติ

             เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560 การเคหะแห่งชาติ เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหนี้และเทคนิคการเจรจาต่อรองให้การติดตามหนี้ ให้กับพนักงานเร่งรัดหนี้สิน ทวงหนี้ บุคลากร ของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 100 คน ที่ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ ชั้น 2 ห้องวทัญญู ณ ถลาง

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก