อบรมสัมมนา แนวทางการทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ / กลุ่มสหกรณ์สระบุรี|การไกล่เกลี่ย,การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท,ปรับปรุงโครงสร้างหนี้,ค้ำประกัน,อายุความ,การปรับปรุงโครงสร้างหนี้,ไกล่เกลี่ย

อบรมสัมมนา แนวทางการทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ / กลุ่มสหกรณ์สระบุรี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา แนวทางการทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ / กลุ่มสหกรณ์สระบุรี

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์สระบุรี จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร แนวทางการทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

บทความวันที่ 28 มิ.ย. 2560, 10:13

มีผู้อ่านทั้งหมด 8566 ครั้ง


อบรมสัมมนา แนวทางการทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ / กลุ่มสหกรณ์สระบุรี

        เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์สระบุรี  จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร แนวทางการทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ขึ้น ที่โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระตำหนัก พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี โดยเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้กับสมาชิกสหกรณ์ ประมาณ 40 ท่าน 
รายละเอียดหลักสูตร
        หลักการสำคัญและนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
        - คำนิยามและความหมายของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
        - สาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
        - ข้อดีของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินคดีในชั้นศาล
        - การทำหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อขยายเวลาในการชำระหนี้
        - การชำระหนี้บางส่วน/การแปลงหนี้ใหม่
        - การตีหลักประกันใช้หนี้แทนการใช้หนี้ด้วยเงิน
        - การลดหนี้หรือการยกหนี้หรือการปลดหนี้ให้กับลูกหนี้
        - การปรับปรุงโครงสร้างหนี้กรณีมีผู้ค้ำประกันและกรณีไม่มีผู้ค้ำประกัน
        - อายุความหลังจากมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
        - ตัวอย่างเอกสารปรับปรุงโครงสร้างหนี้
         การปรับปรุงโครงสร้างหนี้หลังจากศาลมีคำพิพากษา
        - การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกรมบังคับคดี
        - การประนอมหนี้ก่อนยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง
        - การประนอมหนี้ก่อนยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้แล้ว
        - การของดการบังคับคดีชั่วคราว
        - การของดการขายทอดตลาดชั่วคราว
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก