การบริหารสินเชื่อและการจัดทำนิติกรรมสัญญา รุ่นที่ 2/ สันนิบาตฯ|การบริหารสินเชื่อและการจัดทำนิติกรรมสัญญา รุ่นที่ 2/ สันนิบาตฯ

การบริหารสินเชื่อและการจัดทำนิติกรรมสัญญา รุ่นที่ 2/ สันนิบาตฯ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การบริหารสินเชื่อและการจัดทำนิติกรรมสัญญา รุ่นที่ 2/ สันนิบาตฯ

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

บทความวันที่ 30 มี.ค. 2560, 20:43

มีผู้อ่านทั้งหมด 9789 ครั้ง


 การบริหารสินเชื่อและการจัดทำนิติกรรมสัญญา  รุ่นที่ 2/ สันนิบาตฯ

 
            เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร "การบริหารสินเชื่อและการจัดทำนิติกรรมสัญญา " รุ่นที่ 2 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) โดยเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว 
 
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก