อบรมสัมมนา หลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของคณะกรรมการสอบสวน /SCB|อบรมสัมมนา หลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของคณะกรรมการสอบสวน /SCB

อบรมสัมมนา หลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของคณะกรรมการสอบสวน /SCB

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา หลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของคณะกรรมการสอบสวน /SCB

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

บทความวันที่ 15 พ.ย. 2559, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 8510 ครั้ง


 อบรมสัมมนา หลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของคณะกรรมการสอบสวน /SCB

 
            เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของคณะกรรมการสอบสวน มีผู้เข้าร่วมฟังการอบรมสัมมนา จำนวน 45 คน ที่อาคารทาวเวอร์ดี ห้องอบรมก้าวใหม่ 2 ชั้น 3 
 
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก