การทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม่/ชสอ.|การทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม่/ชสอ.

การทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม่/ชสอ.

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม่/ชสอ.

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)

บทความวันที่ 10 ต.ค. 2559, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 8800 ครั้ง


 การทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม่/ชสอ.

 
           เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2559  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)  จัดสัมมนาเรื่อง การทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม่ ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับพ.ร.บ.ทวงถามหนี้(กฎหมายใหม่) รับทราบแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียหนี้ของสหกรณ์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร 
 
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก